Punktkilder 2022

Rapporten omfatter resultaterne fra Miljøstyrelsens overvågning af punktkilder i 2022.

Punktkilder omfatter renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Grundlaget for rapporten er den årlige indberetning af resultater fra tilsyn og Miljøstyrelsens egen overvågning af udvalgte punktkilder. Rapporten, der er et led i Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), er udarbejdet af Miljøstyrelsens Fag-datacenter for Punktkilder.

Læs publikationen: Punktkilder 2022