Autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er en kompleks opgave, der kræver viden om emner som fx rottens biologi og adfærd, typer af fælder og hvordan de anvendes samt anvendelse af rottegift på den mest effektive måde og med mindst mulig indvirkning på det omgivende miljø.

Der er forskel på den viden, der er nødvendig for, om man som professionel bekæmper skal kunne forebygge og bekæmpe alle steder, eller som landmand ønsker at bekæmpe på egen erhvervsejendom, eller man kun har behov for at kunne montere rottespærrer i kloakken. Derfor har Miljøstyrelsen udformet tre forskellige uddannelser på området:

R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Dette 4-dages kursus er målrettet personer, der er ansat fx i en kommune eller et skadedyrsbekæmpelsesfirma, og som erhvervsmæssigt beskæftiger sig med rottebekæmpelse. Det kan også være en person, der er ansat fx i et grovvareselskab eller et større boligselskab, og som kan dokumentere at skulle bruge en væsentlig del af sin arbejdstid på forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav her R1-autorisation

R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Dette 1-dagskursus er målrettet personer, der ejer en eller flere erhvervsejendomme, og selv ønsker at bekæmpe rotter med visse bekæmpelsesmidler på den eller disse ejendomme. Vær opmærksom på, at en R2-autorisation ikke må benyttes andre steder end de nævnte.
Kurset er mest orienteret mod landbruget, men også andre personer, der opfylder adgangskravene og har et ønske om at bekæmpe på egen erhvervsejendom kan tage kurset.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav her R2-autorisation

R2-Kursusudbydere

Miljøstyrelsen udbyder ikke selv R2-autorisationskurser. For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde R2-autorisationskurser.
Yderligere informationer til kursudbydere kan ses her

Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)

Dette 1-dags kursus er målrettet personer, der allerede har en uddannelse indenfor kloakområdet, og som ønsker en mulighed for at montere rottespærrer.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav her rottespærremontør