Grænseværdier for motorsportsbaner

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for motorsportsbaner.

Motorsport

For motorsportsbaner står de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 "Støj fra motorsportsbaner" (PDF) . Grænseværdierne benyttes både i forbindelse med miljøgodkendelse af motorsportsbaner og til planlægning.

Til forskel fra den tidligere motorsportsvejledning er der fastsat forskellige grænseværdier, afhængigt af hvor mange dage der køres træning pr. uge.:

 

Boligområde

Spredt beboelse i det åbne land

Antal træningsdage pr. uge

Dag

Aften

Dag

Aften

1

53 dB

48 dB

58 dB

53 dB

2

50 dB

45 dB

55 dB

50 dB

3

48 dB

43 dB

53 dB

48 dB

4

47 dB

42 dB

52 dB

47 dB

5

46 dB

41 dB

51 dB

46 dB

6

45 dB

40 dB

50 dB

45 dB

Her betyder "Dag" tidsrummet kl. 09 - 18 på hverdage (mandag - fredag) og kl. 09 - 14 på lørdage, og "Aften" betyder tidsrummet kl. 18 - 20 på hverdage (mandag - fredag) og kl. 14 - 18 på lørdage.

Grænseværdierne gælder for det A-vægtede ækvivalente støjniveau over en time. Der fastsættes normalt ikke støjvilkår for konkurrencer o.l. men derimod grænser for antallet af konkurrencer o.lign. pr. år.