13. Støj

Bekendtgørelsen fastsætter støjgrænser for fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen.

13.1 Støjgrænser

13.2 Skærpelse af og dispensation fra støjgrænser

13.3 Regulering af støj fra nye og bestående fyringsanlæg