Vejledning til etiketten

Det er dit ansvar som bruger at læse og følge anvisningerne på etiketten.

Etiketten er din væsentligste adgang til oplysninger om, hvor farligt sprøjtemidlet er, og hvordan det skal bruges. Miljøstyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på etiketten, og midlet må først sælges, når Miljøstyrelsen har godkendt etiketten.

Etiketterne kan se meget forskellige ud, men de skal alle sammen indeholde standardoplysninger om indholdsstoffer samt korrekt og sikker brug. 

Der skal være en dansk etikette på et godkendt sprøjtemiddel. En dansk etikette viser, at produktet er godkendt i Danmark, og at der kun er de stoffer i, som er tilladte her i landet. Herudover skal der være et registreringsnummer, der viser, at Miljøstyrelsen har godkendt produktet, og et Batch nummer, der identificerer lige præcis det parti varer. Oplysningerne skal være synlige for brugeren. Der skal også stå, at sprøjtemidlet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 

Det er forskelligt, hvor oplysningerne er placeret på etiketten.

Det stof, der bekæmper ukrudt, skadedyr og svampesygdomme, kaldes for aktivstoffet. De fleste midler indeholder også andre stoffer - tilsætningsstoffer - bl.a. opløsningsmidler eller stoffer, der skal hjælpe aktivstoffet med at hæfte sig fast på planten.

Du finder som regel oplysningerne om aktivstofferne nederst på etiketten. Der kan være forskel på overskriften, men ofte står aktivstofferne under Analyse, Indhold eller Deklaration. Det aktivstof, der står først, er der mest af i produktet.

Korrekt brug omfatter hvor, hvornår og hvordan du sprøjter. Eksempelvis  i hvilke afgrøder, hvor midlet må afvendes, hvilke skadevolderen godkendelsen omfatter, behandlingsfrister og tilladt dossering.

Informationerne er typisk samlet under overskriften Brugsanvisning eller Anvendelse.

Sikker brug handler om at bruge produktet på en måde, der ikke skader dig selv eller miljøet. Det handler også om at sørge for at opbevare midlet forsvarligt - og at du ved, hvordan du skal skille dig af med det. Du kan også læse om førstehjælp ved uheld og se de såkaldte sikkerhedssætninger. Sikkerhedssætninger fortæller, hvad du skal gøre, hvis du f.eks. håndterer et middel, der irriterer øjnene, og får det i øjnene.

Sundheds- og sikkerhedsanvisninger står som regel under overskriften Forsigtig eller Advarsel.  Hvis der står advarsel skal du være opmærksom på, at midlet har et eller flere faresymboler, og at det derfor udgør en vis fare. ”Forsigtig” betyder, at midlet ikke er farligt nok til at få et faresymbol, men ikke fuldstændigt ufarligt. 
Læs om sikkerhedssætninger i bilag III og IV til CLP-forordningen.

Eventuelle faresymboler er altid placeret nederst på etiketten.

Se symbolerne på FN's hjemmeside

Et produkt kan være godkendt til en anvendelse som ikke er nævnt på etiketten - en såkaldt mindre anvendelse.