Vejledning til etiketten

Det er dit ansvar som bruger at læse og følge anvisningerne på etiketten.

Etiketten er din væsentligste adgang til oplysninger om, hvor farligt sprøjtemidlet er, og hvordan det skal bruges. Miljøstyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på etiketten, og midlet må først sælges, når Miljøstyrelsen har godkendt etiketten.