G2-autorisation – Gasning af skadedyr i kornlagre

Kurser i gasning af skadedyr i f.eks. korn- og andre frølagre udbydes ikke i Danmark, men Miljøstyrelsen har godkendt nogle kurser, som udbydes i Sverige og Tyskland.

Er man beskæftiget med denne type gasningsopgaver, skal man udover uddannelsen, være autoriseret i MAB for at opnå en G2-autorisation.

Du opnår en G2-autorisation ved at gennemføre et af de to kurser, som Miljøstyrelsen har godkendt. Herefter ansøger du om autorisation via MAB. Du skal vedlægge dokumentation for gennemførelse af det relevante kursus. Når Miljøstyrelsen har anerkendt din ansøgning, kan du logge på MAB og købe din G2-autorisation.

Har du allerede gennemført et af de to kurser, gå direkte til MAB. Du skal logge ind med MitID Privat.

Kurset i Sverige udbydes normalt en gang om året af Folkhälsomyndigheten og gennemføres på svensk. Kursets gyldighed er 5 år.

Bundeslehranstalt i Tyskland udbyder kurser med baggrund i Technische Regel für Gefahrstoffe 512. Der udbydes både et grundkursus og et opfølgningskursus. Kurserne gennemføres på tysk. Disse kurser har også en gyldighed på 5 år.

BM Seminar i Tyskland udbyder kurser med baggrund i Technische Regel für Gefahrstoffe 512. Der udbydes både et grundkursus og et opfølgningskursus. Kurserne gennemføres på både tysk og engelsk. Disse kurser har også en gyldighed på 5 år.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisation kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed