G2-autorisation – Gasning af skadedyr i kornlagre

Kurser i gasning af skadedyr i fx korn- og andre frølagre udbydes ikke i Danmark, men Miljøstyrelsen har godkendt to typer af kurser. Et der udbydes i Sverige, og et der udbydes i Tyskland.

Er man beskæftiget med denne type gasningsopgaver, skal man udover uddannelsen, være autoriseret i MAB for at opnå en G2-autorisation.

Du opnår en G2-autorisation ved at gennemføre et af de to kurser, som Miljøstyrelsen har godkendt. Herefter ansøger du om autorisation via MAB. Du skal vedlægge dokumentation for gennemførelse af det relevante kursus.

Har du allerede gennemført et af de to kurser, gå direkte til MAB og få din autorisation.

Kurset i Sverige  udbydes normalt en gang om året af Folkhälsomyndigheten og gennemføres på svensk. Kursets gyldighed er 5 år.

Bundeslehranstalt  i Tyskland udbyder kurser med baggrund i Technische Regel für Gefahrstoffe 512. Der udbydes både et grundkursus og et opfølgningskursus. Kurserne gennemføres på tysk. Disse kurser har også en gyldighed på 5 år.

 

Miljøstyrelsen etablerer en digital fuldmagtsordning, hvorved man kan give fuldmagt til en anden person, som kan bistå en med at erhverve en autorisation i MAB, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. Denne løsning forventes implementeret pr. 1. november 2020. Indtil da vil det være muligt at søge om dispensation fra kravet om autorisation i MAB, hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at man ikke kan bruge NemID Privat.

Ansøgningsskemaet findes her.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisation kan i helt særlige tilfælde frakendes igen, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Sådan tilknytter du din autorisation til en virksomhed

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.