Autorisation til at bekæmpe skadedyr med gas

Krav om gasning af muldvarpe og mosegrise betyder, at du skal have en uddannelse og autorisation (tilladelse) for at kunne købe og bruge bekæmpelsesmidler til gasning af muldvarpe og mosegrise. Siden 1. april 2017 har det været et krav, at du enten skal have enten en G1-autorisation eller en G2-autorisation for at kunne købe og bruge fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af skadedyr.

Mulvarp

Den 1. juli 2016 trådte der nye regler om uddannelses- og autorisationskrav i kraft. Det betyder, at du som bruger skal have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Ved køb skal du overfor forhandleren dokumentere, at du har den nødvendige gasningsuddannelse.

De nye regler betyder, at det fra og med den 1. april 2017 ikke længere er tilstrækkeligt, at du har den påkrævede uddannelse og udstedt bevis (se evt. også "overgangsregler"). Du skal også være registeret i autorisationssystemet MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler) med en G1- eller en G2-autorisation. Herved får du et autorisationsnummer, som du skal oplyse til forhandleren i forbindelse med et hvert køb af gasningsmidlerne.

Autorisationsnummeret er personligt. En autorisation gælder i fem år fra gennemførelsen af uddannelsen, hvorefter din uddannelse og autorisation skal fornyes.

Fornyelse af G1-autorisation

Har du bestået et grundkursus i gasning af muldvarpe og mosegrise og har du erhvervet en G1- autorisation via MAB, skal du være opmærksom på at forny autorisationen, inden den udløber, hvis du fortsat vil købe og anvende gasningsmidler. 

Inden du kan forny din G1-autorisation, skal du bestå en digital prøve, som gennemføres online i MAB. Du kan først tage prøven 6 måneder inden udløbet af autorisationen.

Prøven er gratis, men det koster 230 kr. at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået den digitale prøve i MAB.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består prøven efter 3 forsøg, skal du bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Du kan evt., inden du gennemfører den digitale prøve, orientere dig i kursusmaterialet: Anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (udarbejdet af Aarhus Universitet) - se her

Yderligere informationer

I informationsboksene her på siden kan du få overblik over begge autorisationer, tilknyttede uddannelser og længden af disse, frist for autorisationer og gebyrer for disse. Du kan også gå direkte til uddybende information om:

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB

Myndighedens kontrol med brugerne

Det er Landbrugsstyrelsens ansvar at føre tilsyn med de brugere, der er autoriseret til at foretage skadedyrsbekæmpelse med gas. Miljøstyrelsen (dvs. Kemikalieinspektionen) fører tilsyn med de virksomheder, der forhandler midlerne.