Krav til sprøjteudstyr

De første sprøjter blev synet i 2014. De første syn var gældende i 5 år. Siden 2020 gælder de gennemførte syn af sprøjter kun i 3 år. Så vær opmærksom på at få synet sprøjten inden fristens udløb. Det er sprøjteejernes eget ansvar at kontakte en synsvirksomhed med henblik på at få synet sprøjten rettidigt.

Pesticidsprøjter der bruges i fx landbrug, gartneri, frugtplantager og golfklubber skal igennem et regelmæssigt obligatorisk syn, før sprøjten må bruges.

Inden udgangen af 2016 skulle alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig brug have været synet første gang. Eneste undtagelser er: håndholdte sprøjter med en tank på en volumen på 25 liter eller derunder, sprøjter der er beregnet til at blive båret på ryggen. Hvis dette udstyr er monteret på hjul, fx på en ATV, er det også undtaget krav om syn. For nyt sprøjteudstyr gælder, at det skal være synet 5 år fra købsdatoen, herefter skal det synes hvert 3. år. Købsdatoen er fakturadatoen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om syn af sprøjter, der indeholder information om reglerne på området og den indeholder detaljeret beskrivelser af hvordan et syn af sprøjten skal gennemføres af de uddannede synsinspektører. Vejledningen opdateres i takt med at der træder nye regler i kraft på området og hvis der vurderes at være behov for præciseringer, tilføjelse af eksempler og yderligere vejledning til synsvirksomhederne, om den praktiske gennemførelse af syn af sprøjter. Den seneste version af vejledningen findes i faktaboksen. 

Krav til sprøjter og udstyr 

Ved syn af sprøjterne skal sprøjteinspektøren navnlig lægge vægt på, at sprøjten i relevant omfang opfylder en række krav til eksempelvis kraftoverføringsdele, pumpe, bom, dysser og slanger. Se de overordnede krav.

Sådan foregår synet 

Synet gennemføres af en række synsvirksomheder, som har fået autorisation af Miljøstyrelsen.  En godkendelse som synsvirksomhed forudsætter, at mindst én medarbejder i virksomheden, har gennemført og bestået en uddannelse i syn af sprøjter, som gennemføres på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) og herefter følger de obligatoriske opfølgningskurser. Endvidere kræver det, at det nødvendige testudstyr er tilgængeligt i virksomheden og at dette opfylder visse specifikationer.  

Syn af væksthussprøjter forudsætter, at synsmedarbejderen har gennemført en suppleringsuddannelse i syn af væksthussprøjter, som Miljøstyrelsen udbyder.

Det er dit ansvar at kontakte en synsvirksomhed, når fristen for syn af din sprøjte er ved at udløbe. Du bliver ikke indkaldt til syn. Du kan på klistermærket på sprøjten eller på synsrapporten, som du har modtaget i forbindelse med det seneste syn se, hvilket år og måned den skal synes næste gang. Kontakt en synsvirksomhed i god tid før fristen udløber. Et syn  koster typisk mellem 2.000 og 4.000 kroner per synet sprøjte. Der vil dog oftest være behov for reparationer, for at sprøjten kan bestå synstesten, og derfor kan den samlede omkostning blive noget større. En del af omkostningen vil være det gebyr, som synsvirksomheden betaler til Miljøstyrelsen, for det klistermærke, der påsættes synede sprøjter. Gebyret udgør i øjeblikket 433 kr. Gebyret dækker Miljøstyrelsens omkostninger vedr. synsordningen.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at sprøjterne, der anvendes erhvervsmæssigt i jordbrugserhvervene, golfklubber, kommuner mv., er synet.  

Godkendte synsvirksomheder 

Miljøstyrelsen har godkendt en række virksomheder som synsvirksomheder for pesticidsprøjteudstyr. Læs mere her.

Sådan klager du over en afgørelser truffet af en synsvirksomhed

Du kan klage over afgørelser fra synsvirksomheder. Synsvirksomhederne har selv pligt til at oplyse kunder om, at klager over deres afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen.