Krav til sprøjteudstyr

De første sprøjter blev synet i 2014, et syn der var gældende i 5 år. I 2019 skal de første sprøjter derfor synes for anden gang. Der blev i den første runde synet i alt ca. 11.200 sprøjter. Det er sprøjteejernes eget ansvar at kontakte en synsvirksomhed med henblik på at få synet sprøjten rettidigt. Alternativt kan synsvirksomheden vælge at indkalde sine kunder til syn.

Pesticidsprøjter der bruges i fx landbrug, gartneri, frugtplantager og golfklubber skal igennem et regelmæssigt obligatorisk syn, før sprøjten må bruges.

Inden udgangen af 2016 skulle alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig brug have været synet første gang. Eneste undtagelser er: håndholdte sprøjter med en tank på en volumen på 25 liter eller derunder, sprøjter der er beregnet til at blive båret på ryggen, udstyr der spreder pesticider i form af granulater samt skovningsmaskiner, hvorpå der er monteret pesticidsprøjter. For nyt sprøjteudstyr gælder, at hvis de er købt efter 31. december 2013, skal de senest være synet 5 år fra købsdatoen, herefter skal det synes hvert 3. år. Købsdatoen er fakturadatoen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om syn af sprøjter, der indeholder information om reglerne på området og den indeholder detaljeret beskrivelser af hvordan et syn af sprøjten skal gennemføres af de uddannede synsinspektører. Vejledningen opdateres i takt med at der træder nye regler i kraft på området og i øvrigt hvis der vurderes at være behov for præciseringer, tilføjelse af eksempler og yderligere vejledning til synsvirksomhederne, om den praktiske gennemførelse af syn af sprøjter. Den seneste version af vejledningen findes i faktaboksen. 

Krav til sprøjter og udstyr 

Ved syn af sprøjterne skal sprøjteinspektøren navnlig lægge vægt på, at sprøjten i relevant omfang opfylder en række krav til eksempelvis kraftoverføringsdele, pumpe, og dyserrør samt slanger. Se de overordnede krav.

Sådan foregår synet 

Synet gennemføres af en række synsvirksomheder, som har fået autorisation af Miljøstyrelsen.  En godkendelse som synsvirksomhed forudsætter, at mindst én medarbejder i virksomheden, har gennemført og bestået en fire dag lang uddannelse i syn af sprøjter, som gennemføres på Erhvervsskolerne i Aars. Endvidere kræver det, at det nødvendige testudstyr er tilgængeligt i virksomheden og at dette opfylder visse specifikationer.  

Syn af væksthussprøjter forudsætter at synsmedarbejderen har gennemført en et-dags suppleringsuddannelse i syn af væksthussprøjter, som Miljøstyrelsen udbyder.

Det er dit ansvar at kontakte en synsvirksomhed, når der er gået 5 år siden din sprøjte blev synet første gang eller når der er gået 3 år siden andet syn. Du bliver altså ikke indkaldt til syn. Et syn  koster typisk mellem 2.000 og 4.000 kroner per synet sprøjte. Der vil dog oftest være behov for reparationer, for at sprøjten kan bestå synstesten, og derfor kan den samlede omkostning blive noget større. En del af omkostningen vil være det gebyr, som synsvirksomheden betaler til Miljøstyrelsen, for det klistermærke, der påsættes synede sprøjter. Gebyret udgør i øjeblikket 419 kr. Gebyret dækker Miljøstyrelsens omkostninger vedr. synsordningen.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at sprøjterne der anvendes erhvervsmæssigt i jordbrugserhvervene, golfklubber, kommuner mv. er synet.  

Godkendte synsvirksomheder 

Miljøstyrelsen har godkendt en række virksomheder som synsvirksomheder for pesticidsprøjteudstyr. Læs mere her.

Sådan klager du over en afgørelser truffet af en synsvirksomhed

Du kan klage over afgørelser fra synsvirksomheder. Synsvirksomhederne har selv pligt til at oplyse kunder om, at klager over deres afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen.