Aktiviteter, projekter og udbud

På denne side vil du løbende kunne orientere dig om hvornår der kan søges om finansiering af projekter, hvilke projekter der allerede ér finansieret, hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter mv.  

Projektforslag og projekter der udbydes til gennemførelse i 2022

Miljøstyrelsen afholdte den 10. november 2021 i alt 2 fokusgruppemøder under Partnerskab om præcisionssprøjtning. Her blev foreslået 31 projektforslag. 

Læs om de projektforslag, som MST modtog, og som af partnerskabets medlemmer er foreslået gennemført i 2022.

På baggrund af disse mange forslag har Miljøstyrelsen valgt at udbyde 8 projektforlag, hvor der også er en beskrivelse af processen for tilbudsgivning og vurdering af indkomne tilbud. Det er åbent for alle at indgive tilbud. Hent skabelon til indgivelse af tilbud.  

Projektforslag og projekter der er udbudt til gennemførelse i 2021  

Læs om de projektforslag, som MST modtog for projekter til gennemførelse i 2021, samt de konkrete projekter, der blev udbudt. Siden vil blive opdateret med information om de gennemførte projekter og deres leverancer.

Projektforslag og gennemførte projekter i 2020

Læs om de projektforslag, som MST modtog for projekter til gennemførelse i 2020, samt se en oversigt over de projekter der blev gennemført. Siden vil blive opdateret med projekternes leverancer.

Projekter der er gennemført i 2019 

Miljøstyrelsen gav i februar 2019 mulighed for, at man kunne fremsende tilbud på projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. På baggrund af de modtagne tilbud har Miljøstyrelsen indgået kontrakter for 6 projekter samt 4 andre relevante projekter finansieret i regi af IPM indsats i Miljøstyrelsen. Disse er gennemført i 2019.

Læs flere detaljer om projekterne

Se skemaer med overblik over projekterne samt leverancer.

Projekter gennemført i 2018

Her kan du finde skema med kort overblik over 16 projekter, der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i 2018. 

Her kan du finde information om og leverancer for de 16 projekter, der blev gennemført med Miljøstyrelsens finansiering i 2018.

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om, hvilke projekter der kunne finansieres.