Aktiviteter, projekter og udbud

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne orientere dig om hvornår der kan søges om finansiering af projekter, hvilke projekter der allerede ér finansieret, hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter mv. 

Der vil flere gange fremover blive udbudt midler til gennemførelse af projekter i regi af partnerskabet.

Udbud af projekter til gennemførelse i 2020

Miljøstyrelsen udbyder nu mandag den 9. december 2020 i alt 11 projektemner.

Fristen for at søge om finansiering af projekter inden for disse 11 emner er den 8. januar 2010 kl. 9.

Der udbydes i denne runde i alt ca. 1,4 mio. kr. Senere følger et udbud af flere projektemner til gennemførelse i 2020 og frem.

Læs dette materiale grundigt forud for afgivelse af tilbud: Baggrund, udbudsproces og 11 projektemner

Skabelon der skal bruges ved indgivelse af tilbud. 

Miljøstyrelsens standardbetingelser for projekter.

Tilbud sendes til Miljøstyrelsen via denne mail adr.  og er der spørgsmål kontakt da:

Ulla Jacobsen i Miljøstyrelsen på mail: eller tlf.: 22 36 04 25 

 

Forslag til projekter til gennemførelse i 2020 modtaget 21. oktober 2019

Miljøstyrelsen har på baggrund af fire velbesøgte fokusgruppemøder, som blev afholdt primo oktober 2019, modtaget i alt 34 ideer til projekter, der foreslås gennemføres i 2020 (og evt. for flere år).

Se overblikket over de mange forslag her.

De mange forslag kan downloades via fire links nedenfor. Ønsker man at blive inddraget i et eller flere projekter, kan man kontakte de anførte kontaktpersoner.

Senere på efteråret udsender Miljøstyrelsen et egentlig udbud med ansøgningsfrist ultimo december måned og i den forbindelse udsendes en nyhed og en mail til alle der er medlem af partnerskabet. Herefter man kan indsende egentlige tilbud på projekter, som man søger finansieret af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen forventer at kunne finansiere projekter for i alt ca. 2 mio. kr. i 2020 og med kontraktindgåelse i januar måned. Frem til tilbudsfristen, er der derfor rig mulighed for, på baggrund af de ideer der kan ses via de fire links nedenfor eller på baggrund af helt andre ideer til projekter, at få sammensat nogle spændende projektforslag med bred deltagelse af forskellige partnere.  

Forslag under fokusgruppe 1 (14 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 2 (8 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 3 (7 projektforslag)

Forslag under fokusgruppe 4  (5 projektforslag)

Projekter der er gennemført i 2019 

Miljøstyrelsen gav i februar 2019 mulighed for, at man kunne fremsende tilbud på projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. På baggrund af de modtagne tilbud har Miljøstyrelsen indgået kontrakter for 6 projekter samt 4 andre relevante projekter finansieret i regi af IPM indsats i Miljøstyrelsen. Disse er gennemført i 2019.

Der følger på siden her primo 2020 en oversigt over projekternes resultater og leverancer.

Du kan læse flere detaler om projekterne her. 

Du kan se skemaer med overblik over projekterne her.

Projekter gennemført i 2018

Her kan du finde skema med kort overblik over 16 projekter der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i 2018. 

Her kan du finde information om og leverancer for de 16 projekter, der blev gennemført med Miljøstyrelsens finansiering i 2016.

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om hvilke projekter, der kunne finansieres.