Regler om udfyldelse af IPM-skema

En ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning, foreskriver krav om at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema hvert år. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrund

Det er et EU krav, at al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til IPM principperne.

Med indførelse af krav om at visse jordbrugere skal udfylde et IPM-skema én gang årligt, ønskes et øget fokus på de 8 IPM principper og på IPM-værktøjskassen, hvor der indgår mange forskellige indsatser der kan benyttes med henblik på at reducere pesticidforbruget, pesticidbelastningen og for at minimere udviklingen i resistens hos skadevolderne.

  • Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sit NemID-erhverv.
  • Der er fokus på, at jordbruger selv udfylder skemaet.
  • Jordbruger modtager det udfyldte skema i sin e-boks.
  • Miljøstyrelsen vil ikke få adgang til det udfyldte skema.

Det er ikke alle jordbrugere, der skal udfylde skemaet. Du er fritaget, hvis:

  1. bedriften har under 10 ha dyrket areal (arealet inkluderer skov)
  2. bedriften er økologisk autoriseret i den planperiode, som IPM-skemaet omhandler 
  3. bedriften i de seneste to planperioder ikke har anvendt sprøjtemidler på omdriftsarealer
  4. bedriften ikke råder over arealer i omdrift 

Fristen for udfyldelse for sæsonen 2020/2021 er den 31. marts 2022. Udfyldelse kan først ske EFTER man har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI).

Gå til SJI for at udfylde IPM-skema

Svar på spørgsmål om udfyldelse af IPM-skema

Nedenfor vil der løbende blive tilføjet typiske spørgsmål og tilhørende svar relateret til kravet om udfyldelse af IPM-skema.

Miljøstyrelsen har et ansøgningsskema til ansøgning om fritagelse for den digitale selvbetjeningsløsning (NemID) der ligger her og der ligger et informationsbrev her, der redegør for de forudsætninger, der kræves for at kunne opnå en fritagelse.

Ja, du skal udfylde IPM-skema. Hvis man har mere end 10 har dyrket areal (hertil hører også arealer med skov), og hvis man har arealer dyrket med omdriftsafgrøder, da er man pligtig til at udfylde IPM-skemaet. Man kan i bilag 3 i Vejledningen til IPM-skemaet læse mere om hvilke afgrøder, der er omdriftsafgrøder. Læs vejledningen via linket her. 

I sådanne tilfælde er det vigtigt at man i systemet klikker på: "Fortsæt som virksomhed" og ikke klikker på "fortsæt som privat person".

Hvis du kommer til at klikke på "fortsæt som privat person", er du nødt til at logge ud af systemet igen, og starte forfra med at logge ind med din NemID.

Driftsmeddelelse SJI

Der gennemføres en release torsdag d. 19/5 kl. 10:00 - 11:30.

Systemet er delvist utilgængeligt i tidsrummet.