Regler om udfyldelse af IPM-skema

En ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning, der beskriver krav om at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema hvert år, har været i offentlig høring og reglerne forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Baggrund

EU krav om at al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ske i henhold til IPM principperne.
Med de forventede nye regler ønskes øget fokus og bevågenhed hos jordbrugeren om de mange IPM indsatser og øget anvendelse af IPM principperne med henblik på at reducere pesticidforbruget, pesticidbelastningen og for at minimere udviklingen i resistens hos skadevoldere.

• Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sin NemID-erhverv.
• Der er fokus på, at jordbruger selv udfylder skemaet.
• Det udfyldte skema modtager jordbruger i sin e-boks.
• Miljøstyrelsen vil ikke få adgang til det udfyldte skema


Fristen for første udfyldelse forventes at blive den 31. marts 2021. Udfyldelse kan først ske EFTER man har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI).