IPM - integreret plantebeskyttelse

Alle der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng er forpligtet til at følge IPM-principperne. På denne side finder du de tiltag, som Miljøstyrelsen gennemfører, for at bistå erhvervet i et følge IPM-principperne.

IPM kaldes på dansk "integreret plantebeskyttelse" og er en forkortelse af den engelske terminologi "Integrated Pest Management". På dansk bruger vi også forkortelsen IPM. 

IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (dir. 2009/128/EF). Alle EU's medlemslande er forpligtet til at sikre, at alle der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng følger IPM-principperne. IPM-principperne er beskrevet i direktivets bilag 3, hvor de 8 IPM-principper er oplistet. 

Læs om principperne.

  • IPM går kort fortalt ud på, at alle jordbrugere og andre, der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng, skal forebygger og begrænser forekomst af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på en måde, så de minimerer behovet for brug af pesticider samt minimerer brugen af vækstreguleringsmidler.
  • En øget anvendelse af IPM-principperne forudsætter, at erhvervet har kendskab til information, værktøjer og metoder til forebyggelse og til minimering i brugen af pesticider. På denne side kan du læse om de tiltag, som Miljøstyrelsen gennemfører, for at bidrage til at IPM-principperne anvendes i alle brancher.