Godkendte basisstoffer til plantebeskyttelse

EUs forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EF) Nr. 1107/2009 giver mulighed for, at såkaldte basisstoffer kan godkendes til brug i plantebeskyttelsesøjemed.

Hvad er et basisstof?

Et aktivstof kan godkendes som basisstof, hvis det er godkendt til brug i anden sammenhæng end plantebeskyttelse i EU, og hvis en ekspertvurdering i henhold til Plantebeskyttelsesforordningen viser, at stoffet har effekt i plantebeskyttelsessammenhæng samtidig med, at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

Specifikt nævnes, at et basisstof er et aktivstof, som:
a) ikke giver anledning til bekymring, og
b) ikke i sig selv kan forårsage hormonforstyrrende, neurotoksiske, eller immunotoksiske virkninger, og
c) ikke primært anvendes til plantebeskyttelse, men alligevel er brugbart til plantebeskyttelse, enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et usammensat opløsningsmiddel, og
d) ikke er markedsført som plantebeskyttelsesmiddel.

Et godkendt basisstof må altså ikke markedsføres som et sprøjtemiddel eller omformuleres til dette formål og har således heller ikke databeskyttelse, men må bruges i hele EU som sprøjtemiddel uden yderligere godkendelse eller tidsbegrænsning.

Begrænsninger

Det er vigtigt at bemærke, at godkendelserne gives på en række vilkår fx i forhold til krav til renhed af basisstoffet, og at vurderingen er foretaget på basis af en veldefineret brug (fx doseringer, afgrøder og skadegørere). Disse vilkår er nævnt i optagelsesforordningerne og i review rapporterne for de enkelte basisstoffer. Det er derfor vigtigt, at man, som bruger, læser de respektive dokumenter grundigt, inden godkendte basisstoffer benyttes til plantebeskyttelse. Som information til brugerne har Miljøstyrelsen forfattet en brugsanvisning på dansk på basis af godkendelsesdokumenterne.

Ansvar

Det er derudover vigtigt at bemærke, at eftersom basisstoffer ikke markedsføres som sprøjtemidler, er der ikke produktansvar knyttet til denne brug. Det er derfor brugerens eget ansvar, hvis der fx kommer skader på afgrøden som følge af behandlingen med et basisstof. Det anbefales derfor, at basisstoffet afprøves på få planter, før hele afgrøden behandles.

Godkendte basisstoffer pr. 9. maj 2019:

Se det samlede ark over alle godkendte basisstoffers anvendelser her: Basisstoffer samlet anvendelsesskema

Nedenstående tabel giver et overblik over de godkendte basisstoffer, samt links til EU Pesticiddatabasen, dansk brugsanvisning og vurderingsrapport.

Klik på det engelske navn for nyeste information fra EU Pesticiddatabasen. 

Find mere information om de godkendte anvendelser i de enkelte review reports (RR)

Klik på Dansk brugsanvisning under det valgte basisstof for at åbne den danske brugsanvisning (åbner som PDF-fil i nyt vindue).

Basisstof

Afgrøde

Anvendelse på friland, i væksthus eller indendørs

Skadevolder

Bemærkninger

Agerpadderok (ekstrakt/tørret)

(Equisetum arvense L.)

Dansk brugsanvisning for Agerpadderok (Ver. 2.0)

Review report 2017 for Agerpadderok

 

Vigtigt: Må ikke forveksles med kærpadderok (Equisetum palustris L.)

Frugttræer

 

Æbler

 

Ferskner

Friland

Bladsvampe som skurv (Venturia inaequalis)

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Ferskenblæresyge (Taphrina deformans)

Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

Vindruer

Friland

Vinskimmel (Plasmopara viticola), meldug (Erysiphe necator)

Agurker

Væksthus

Meldug (Podosphaera xanthii), rodsygdomme som (Fusarium spp., Pythium spp.)

Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

 

Eller

 

De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L). Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.

Tomater

Friland

Kartoffelbladplet (Alternaria solani), Septoria-bladplet (Septoria lycopersici)

Jordbær

Hindbær

Friland og væksthus

Gråskimmel/Ædelråd (Botrytis , Botrytis cinerea), meldug (Podosphaera aphanis), jordbærrødmarv (Phytophthora fragariae) og andre svampe som jordbærsortplet / jordbærsortråd Colletotrichum acutatum

Filtreret udtræk af agerpadderok (22,5 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.

Kartofler

Friland og væksthus

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffelbladplet (Alternaria solani) og meldug (Erysiphe cichoracearum)

Prydtræer (tilhørende slægten Prunus)

 

Roser (Rosa spp)

Friland / væksthus

Svampe-sygdomme f.eks. Rosenstråleplet, Marsonia spp., rosenrust, Phragmidium mucronatum, blæresyge, Monilinia, Oidium og meldug

De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L). Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.

Brintoverilte (H2O2)

(Hydrogen peroxide)

Dansk brugsanvisning for Brintoverilte

Review report 2017 for Brintoverilte

Til desinfektion af beskæringsredskaber

Væksthus

Jordbakterier

Kartoffelbrun-bakteriose og tomatvisnesyge

(Ralstonia solanacerum)

Gråskimmel (Botrytis)

Ædelråd

(Botrytis cinerea)

Påfør opløsning før hver brug af redskab for at desinficere. Vent 30 sekunder efter vask.

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

Salat

Friland og væksthus

Bladpletter forårsaget af Brunbakteriose

(Xanthomonas campestris pv. Vitians)

Bejdsning af frø (dækkes af opløsning 5-15 min.) før såning

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

Haveblomster f.eks. frøkenhat

Friland og væksthus

Svampesygdomme, Alternaria zinnia, Alternaria alternata, Fusarium spp.

Chitosan-hydrochlorid

(Chitosan hydrochloride)

Dansk brugsanvisning for Chitosan-hydrochlorid

Review report 2014 for Chitosan-hydrochlorid

Frugter, bær, grøntsager, korn, krydderier og afgrøder til dyrefoder

Friland og væksthus

Patogene svampe og bakterier

Opløsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb

Bejdsning af korn, kartofler og sukkerroer

Friland og væksthus

Patogene svampe og bakterier

Bejdsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb

Diammoniumphosphat

(Diammonium phosphate)

Dansk brugsanvisning for Diammoniumphosphat

Review report 2016 for Diammoniumphosphat

Frugtplantager inkl. citrustræer (Citrus spp.)

Kirsebærtræer

 

Friland

Middelhavsfrugtflue

 

Kirsebærflue

 

Diammonium-phosphat afgives i dampform fra egnede fluefælder.

Fluerne fanges i dertil egnede fælder. 1 fælde pr. træ, maks. 100 fælder pr. ha. Maks. 1 L opløsning pr. fælde (koncentration 40 g/L dvs. 4 %)

Brugerne skal respektere vilkårene for brug samt sikkerhedsangivelserne, der står i produktets sikkerhedsdatablad, som udleveres ved køb. Særligt skal brugerne anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr.

Oliventræer

Friland

Olivenflue

Eddike f.eks. Husholdningseddike Klar

(Vinegar)

 Dansk brugsanvisning for Eddike

Review report 2018 for Eddike

Hvede (alm. hvede)

Durumhvede

Spelt

Friland

Svampesygdomme som hvedestinkbrand (Tilletia caries, T. foetida)

Bejdsning af frø lige før såning.

Maks. 10 % eddikesyre.

Byg

Friland

Svampesygdomme som bygstribesyge (Pyrenophora graminea)

Grøntsager f.eks. gulerødder, tomater, peberfrugter

Friland

Svampesygdomme som Alternaria (Alternaria spp.)

Grøntsager f.eks. tomater, peberfrugter, kål

Friland og væksthus

Clavibacter michiganensis

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Pseudomonas syringae

pv. Tomato

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

Botrytis aclada

Til desinfektion af beskæringsredskaber til brug i f.eks. prydtræer, prydplanter

 

Se brugsanvisning eller anvendelsesskema for oversigt over tilladte anvendelser

Friland

Jordbakterier

Svampesygdomme

Desinfektion af beskærings-redskaber.

Vent 30 sekunder før brug efter desinfektion

 

Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)

Medicinske urter, aromatiske urter og urter til parfume

Friland og væksthus

Ukrudt

Fytotoksisk for planter, kan dræbe unge planter.

Behandling skal udskydes 24-48 timer eller mere efter regn

Fruktose (β-D-fructofuranose)

(Fructose)

Dansk brugsanvisning for Fruktose

Review report 2015 for Fruktose

Æbler

Friland

Frugtviklere som æblevikler (Cydia pomonella)

Fruktosepulveret opløses i koldt vand lige inden brug.

Lecithiner

(Lecithins)

Dansk brugsanvisning for Lecithiner

Review report 2018 for Lecithiner

 

Frugttræer

Æble

Ferskner

Friland

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Ferskenblæresyge (Taphrina deformans)

Se dansk brugsanvisning for dosis.

Stikkelsbær

Friland

Meldug (Microsphaera grossulariae)

Agurker

Friland og væksthus

Meldug (Podosphaera xanthii)

Salat

Friland og væksthus

Kurvblomst-meldug (Erysiphe cichoracearum)

Vårsalat

Friland og væksthus

Kurvblomst-meldug (Erysiphe polyphaga)

Tomater

Friland og væksthus

Tomatskimmel (Phytophthora infestans)

Julesalat/endive

Friland og væksthus

Alternaria cichorii

Prydplanter, især roser

Friland og væksthus

Meldug og andre svampesygdomme

Vindruer

Friland

Vinskimmel (Plasmopara viticola)

Meldug (Erysiphe necator)

Jordbær

Hindbær

Friland og væksthus

Meldug og andre svampesygdomme, f.eks. Podosphaera aphanis og jordbær/hindbærrødmarv (Phytophthora fragariae)

Kartoffel

Friland og væksthus

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Leret trækul

(Clayed charcoal)

Dansk brugsanvisning for Leret trækul

Review report 2017 for Leret trækul

Vindruer

Friland

ESCA, forårsaget af en sammensætning af svampe inkl. Phaeoacremonium primært P. aleophilium (Pal)/Toninia minima og P. chlamydospora (Pch)

Ikke-støvende granulat af aktiveret kul / kønrøg / bentonit graves ned i jord maks. 1 gang hvert 3. år

Læsket kalk

(Calcium hydroxide)

Dansk brugsanvisning for Læsket kalk

Review report 2015 for Læsket kalk

Kernefrugter

Friland

Neonectria galligena (frugttrækræft)

Fordeling med spreder

Kerne- og stenfrugter

Friland

Neonectria galligena (frugttrækræft) og andre svampesygdomme

Fordeles med sprøjte eller med pensel direkte på beskæringssår eller gamle sår på stammen

Løgolie

(Onion oil)

Dansk brugsanvisning for Løgolie

Review report 2018 for Løgolie

Skærmblomstrede afgrøder (gulerødder, knoldselleri, pastinak, persillerødder)

Friland

Gulerodsflue (Psila rosae)

Kun til professionelle

 

Lugten af afgrøderne bliver skjult af løgolien, der fordamper fra dispenserne.

 

Se dansk brugsanvisning eller reviewreport for information om de to typer af dispensere.

Natron (NaHCO3)

(Sodium hydrogen carbonate)

Dansk brugsanvisning for Natron

Review report 2018 for Natron

Grøntsager

Bær

Prydplanter

Friland

Væksthus

Meldug (Sphaerotheca spp., Oidium spp.)

Natron i vandig opløsning. Forskellige afgrøder har forskellig sensitivitet. Afprøv koncentration på mindre område for fytotoksiske effekter inden omfattende anvendelse.

 

Se dosis i brugsanvisning.

Vindruer

Friland

Vinmeldug (Uncinula necator)

Natron opløst i vand. Volumen og dosering varierer alt efter plantestørrelse. Koncentrationer højere end 1-2 % kan være skadelig for planter.

Æbler

Friland

Æbleskurv (Venturia inaequalis)

Appelsiner, kirsebær, æbler, papaya

Friland og indendørs opbevaring

Opbevaringssygdomme såsom blå-skimmel (Penicillium italicum) og grøn-skimmel (Penicillium digitatum)

Natron opløst i vand til bekæmpelse af svampesygdomme, der kan forekomme ved indendørs opbevaring af frugt.

Doseringer på 1-4 % er testet

Potteplanter

Væksthus

Grønt løv samt frugtlegemer af levermosser som alm. månemos (Lunularia cruciata)

Natron-pulver anvendes efter fremkomst af skadevolder.

Fytotoksicitet for denne brug er ikke testet; det anbefales at teste det på et lille antal planter inden omfattende anvendelse.

Nælde (ekstrakt)

Urtica dioica

Urtica urens

(Urtica spp.)

Dansk brugsanvisning for Nælde

Review report 2017 for Nælde

 

Frugttræer

Æbler

Blommer

Ferskener

Ribs

Valnødder

Kirsebær

Friland

Ferskenbladus, rosenbladlus, blodlus, ribsbladlus, Callaphis juglandis, kirsebærbladlus

Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Bønner, f.eks. haricot vert

Friland

Bedebladlus

Kartoffel

Friland

Ferskenbladlus

Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Bladgrøntsager (salat, kål)

Friland

Bladlus, fx kålbladlus, salatbladlus

Hyldetræ

Friland

Aphis sambud

Roser

Friland

Stor rosenbladlus

Spiræa

Friland

Mørk spiræabladlus

Korsblomstrede afgrøder (kål, rapsfrø, radiser)

Friland

Stor gulstribet jordloppe

Kålmøl

Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene.

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Æbler

Pærer

Friland

Æblevikler

Bønner, f.eks. haricot vert

Friland

Væksthusspindemide

Vindruer

Friland

Væksthusspindemide

Rødt spind

Korsblomstrede afgrøder (sennepsfamilien, radiser)

Friland

Alternaria sp. (svampesygdomme)

Græskarfamilien (agurk)

Friland

Meldug (Sphaerotheca fuliginea, Alternaria alternata f. sp. cucurbitae)

Frugttræer (æbler, blommer, ferskener, fuglekirsebær)

Friland

Bladpletsyge (Alternaria alternata), Grå monilia,  ædelråd, løbenål

Nælde-ekstrakt sprøjtes på blade og frugter. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Vindrue

Friland

Vinskimmel (Plasmopara viticola)

Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Kartoffel

Friland

Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Pilebark (ekstrakt)

(Salix spp. cortex)

Dansk brugsanvisning for Pilebark

Review report 2015 for Pilebark

Frugttræer

Fersken

Friland

Bladsvampe som ferksenblæresyge (Taphrina deformans)

Ekstrakt af pilebark; skal senest anvendes 24 timer efter fremstilling. Kan ikke anvendes ved høje temperaturer. Kan bruges i perioder med regn.

 

Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.

Æbler

Friland

Bladsvampe som skurv (Venturia inaequalis)

Meldug (Podosphaera leucotricha)

Vindruer

Friland

Bladskimmel (Plasmopara viticola)

Meldug (Erysiphe necator)

Salt (natriumchlorid)

(Sodium chloride)

Dansk brugsanvisning for Salt

Review report 2017 for Salt

Vindruer

Friland

Meldug (Erysiphe necator)

Vinvikler (Lobesia botrana)

Bladsprøjtning. Det anbefales at sprøjte ved lav volumen for at undgå spild, og kun i nødstilfælde (helst ikke hvert år).

Maks. 6 kg salt pr. ha pr. år.

Svampe, f.eks. champignoner

Væksthus

Sygdomme på svampe, f.eks. Cladobotryum sp., Lecanicillium, Mycogone perniciosa

Spredning af salt med hånd eller håndskovl ved berørte afgrøder, tidligst 16 dage efter væksten er begyndt

Sennepsfrøpulver

Pulver af gul sennepsfrø (Brassica alba), bladsennepsfrø (Brassica juncea) samt sort sennepsfrø (Brassica nigra)

(Mustard seeds powder)

Dansk brugsanvisning for Sennepsfrøpulver

Review report 2017 for Sennepsfrøpulver

Må ikke forveksles med sennepspulver

Hvede (Triticum vulgare, T. aestivum)

Durum (T. durum)

Spelt (T. spelta)

Friland

Svampesygdomme som hvedestinkbrand (Tilletia caries, T. foetida)

Bejdsning af frø inden såning.

 

Se brugsanvisning for fremstilling af opslemning.

Solsikkeolie

(Sunflower oil)

Dansk brugsanvisning for Solsikkeolie

Review report 2016 for Solsikkeolie

Tomater

Friland

Tomatmeldug (Oidium neolycopersici)

Bladsprøjtning

 

Bør ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Sukrose (sukkervand)

(Sucrose)

Dansk brugsanvisning for Sukrose

Review report 2014 for Sukrose

Æbler

Friland

Borende insekter, f.eks. æblevikler

Til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer. Bladsprøjtning tidlig morgen inden kl. 9.

Opløsning laves med koldt vand lige inden brug.

Se dansk brugsanvisning.

Sukkermajs

Friland

Majsborer/majshalvmøl

Talkum E553b

(Talc E553b)

Dansk brugsanvisning for Talkum

Review report 2018 for Talkum

Frugttræer, f.eks. æbler, pærer, oliven

Friland

Insekter og spindemider, f.eks. Pærebladlopper Cacopsylla pyri, Suzukii-fluer Drosophila suzukii, Frugttræsspindemider Panonychus ulmi

Bladsprøjtning.

Opløsning laves i vand lige inden brug. Skal omrøres.

Virker som fysisk barriere og afskrækkende for insekter.

Frugttræer, f.eks. æbler

Friland

Mod bladsvampe, f.eks. æbleskurv (Venturia inaequalis) meldug (Erysiphe necator)

Bladsprøjtning.

Opløsning laves i vand lige inden brug. Skal omrøres.

 

Vindruer

Friland

Valle

(Whey)

Dansk brugsanvisning for Valle

Review report 2016 for Valle

Agurker

Courgetter

Væksthus

Meldug

Valle bør anvendes hurtigt efter opsamling og bør ikke opbevares i metalbeholdere.

Må ikke anvendes hvis der er planter i væksthuset i et vækststadium over BBCH 49, dvs. før blomstring.

Øl

(Beer)

Dansk brugsanvisning for Øl

Review report 2017 for Øl

Alle spiselige og ikke-spiselige afgrøder

Friland

Snegle med og uden hus

Øl bruges ufortyndet som lokkemiddel i særlige tildækkede sneglefælder. Maks. 1 fælde pr. m2.

BasisstofAfgrødeAnvendelse på friland, i væksthus eller indendørsSkadevolderBemærkninger
Agerpadderok (ekstrakt/tørret)(Equisetum arvense L.)Dansk brugsanvisning for AgerpadderokReview report 2017 for Agerpadderok Vigtigt: Må ikke forveksles med kærpadderok (Equisetum palustris L.) Frugttræer Æbler Ferskner Friland Bladsvampe som skurv (Venturia inaequalis)Meldug (Podosphaera leucotricha)Ferskenblæresyge (Taphrina deformans) Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen. Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.
Vindruer Friland Vinskimmel (Plasmopara viticola), meldug (Erysiphe necator)
Agurker Væksthus Meldug (Podosphaera xanthii), rodsygdomme som (Fusarium spp., Pythium spp.) Filtreret udtræk af agerpadderok (20 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen.Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk. Eller De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L). Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.
Tomater Friland Kartoffelbladplet (Alternaria solani), Septoria-bladplet (Septoria lycopersici)
JordbærHindbær Friland og væksthus Gråskimmel/Ædelråd (Botrytis , Botrytis cinerea), meldug (Podosphaera aphanis), jordbærrødmarv (Phytophthora fragariae) og andre svampe som jordbærsortplet / jordbærsortråd Colletotrichum acutatum Filtreret udtræk af agerpadderok (22,5 g/L) sprøjtes på bladene. Udtræk bruges inden for 24 timer efter forberedelsen. Se dansk brugsanvisning for fremstilling af udtræk.
Kartofler Friland og væksthus Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffelbladplet (Alternaria solani) og meldug (Erysiphe cichoracearum)
Prydtræer (tilhørende slægten Prunus) Roser (Rosa spp) Friland / væksthus Svampe-sygdomme f.eks. Rosenstråleplet, Marsonia spp., rosenrust, Phragmidium mucronatum, blæresyge, Monilinia, Oidium og meldug De overjordiske dele af agerpadderokplanten (90 g) opblandes i jorddækningsmateriale (1 L). Må ikke anvendes på hele det dyrkede område.
Brintoverilte (H2O2)(Hydrogen peroxide)Dansk brugsanvisning for BrintoverilteReview report 2017 for Brintoverilte Til desinfektion af beskæringsredskaber Væksthus JordbakterierKartoffelbrun-bakteriose og tomatvisnesyge(Ralstonia solanacerum)Gråskimmel (Botrytis)Ædelråd(Botrytis cinerea) Påfør opløsning før hver brug af redskab for at desinficere. Vent 30 sekunder efter vask. Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)
Salat Friland og væksthus Bladpletter forårsaget af Brunbakteriose(Xanthomonas campestris pv. Vitians) Bejdsning af frø (dækkes af opløsning 5-15 min.) før såning Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)
Haveblomster f.eks. frøkenhat Friland og væksthus Svampesygdomme, Alternaria zinniaAlternaria alternataFusarium spp.
Chitosan-hydrochlorid(Chitosan hydrochloride)Dansk brugsanvisning for Chitosan-hydrochloridReview report 2014 for Chitosan-hydrochlorid Frugter, bær, grøntsager, korn, krydderier og afgrøder til dyrefoder Friland og væksthus Patogene svampe og bakterier Opløsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb
Bejdsning af korn, kartofler og sukkerroer Friland og væksthus Patogene svampe og bakterier Bejdsning til biostimulering af afgrødens egne forsvarsmekanismer mod svampe- og bakterieangreb
Diammoniumphosphat(Diammonium phosphate)Dansk brugsanvisning for DiammoniumphosphatReview report 2016 for Diammoniumphosphat Frugtplantager inkl. citrustræer (Citrus spp.)Kirsebærtræer  Friland Middelhavsfrugtflue Kirsebærflue  Diammonium-phosphat afgives i dampform fra egnede fluefælder.Fluerne fanges i dertil egnede fælder. 1 fælde pr. træ, maks. 100 fælder pr. ha. Maks. 1 L opløsning pr. fælde (koncentration 40 g/L dvs. 4 %)Brugerne skal respektere vilkårene for brug samt sikkerhedsangivelserne, der står i produktets sikkerhedsdatablad, som udleveres ved køb. Særligt skal brugerne anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr.
Oliventræer Friland Olivenflue
Eddike f.eks. Husholdningseddike Klar(VinegarDansk brugsanvisning for EddikeReview report 2018 for Eddike Hvede (alm. hvede)DurumhvedeSpelt Friland Svampesygdomme som hvedestinkbrand (Tilletia caries, T. foetida) Bejdsning af frø lige før såning.Maks. 10 % eddikesyre.
Byg Friland Svampesygdomme som bygstribesyge (Pyrenophora graminea)
Grøntsager f.eks. gulerødder, tomater, peberfrugter Friland Svampesygdomme som Alternaria (Alternaria spp.)
Grøntsager f.eks. tomater, peberfrugter, kål Friland og væksthus Clavibacter michiganensisClavibacter michiganensis subsp. michiganensisPseudomonas syringaepv. TomatoXanthomonas campestris pv. VesicatoriaBotrytis aclada
Til desinfektion af beskæringsredskaber til brug i f.eks. prydtræer, prydplanter Se brugsanvisning eller anvendelsesskema for oversigt over tilladte anvendelser Friland JordbakterierSvampesygdomme Desinfektion af beskærings-redskaber.Vent 30 sekunder før brug efter desinfektion Maks. 5 % opløsning (klar-til-brug)
Medicinske urter, aromatiske urter og urter til parfume Friland og væksthus Ukrudt Fytotoksisk for planter, kan dræbe unge planter.Behandling skal udskydes 24-48 timer eller mere efter regn
Fruktose (β-D-fructofuranose)(Fructose)Dansk brugsanvisning for FruktoseReview report 2015 for Fruktose Æbler Friland Frugtviklere som æblevikler (Cydia pomonella) Fruktosepulveret opløses i koldt vand lige inden brug.
Lecithiner(Lecithins)Dansk brugsanvisning for LecithinerReview report 2018 for Lecithiner  FrugttræerÆbleFerskner Friland Meldug (Podosphaera leucotricha)Ferskenblæresyge (Taphrina deformans) Se dansk brugsanvisning for dosis.
Stikkelsbær Friland Meldug (Microsphaera grossulariae)
Agurker Friland og væksthus Meldug (Podosphaera xanthii)
Salat Friland og væksthus Kurvblomst-meldug (Erysiphe cichoracearum)
Vårsalat Friland og væksthus Kurvblomst-meldug (Erysiphe polyphaga)
Tomater Friland og væksthus Tomatskimmel (Phytophthora infestans)
Julesalat/endive Friland og væksthus Alternaria cichorii
Prydplanter, især roser Friland og væksthus Meldug og andre svampesygdomme
Vindruer Friland Vinskimmel (Plasmopara viticola)Meldug (Erysiphe necator)
JordbærHindbær Friland og væksthus Meldug og andre svampesygdomme, f.eks. Podosphaera aphanis og jordbær/hindbærrødmarv (Phytophthora fragariae)
Kartoffel Friland og væksthus Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)
Leret trækul(Clayed charcoal)Dansk brugsanvisning for Leret trækulReview report 2017 for Leret trækul Vindruer Friland ESCA, forårsaget af en sammensætning af svampe inkl. Phaeoacremonium primært P. aleophilium (Pal)/Toninia minima og P. chlamydospora (Pch) Ikke-støvende granulat af aktiveret kul / kønrøg / bentonit graves ned i jord maks. 1 gang hvert 3. år
Læsket kalk(Calcium hydroxide)Dansk brugsanvisning for Læsket kalkReview report 2015 for Læsket kalk Kernefrugter Friland Neonectria galligena (frugttrækræft) Fordeling med spreder
Kerne- og stenfrugter Friland Neonectria galligena (frugttrækræft) og andre svampesygdomme Fordeles med sprøjte eller med pensel direkte på beskæringssår eller gamle sår på stammen
Løgolie(Onion oil)Dansk brugsanvisning for LøgolieReview report 2018 for Løgolie Skærmblomstrede afgrøder (gulerødder, knoldselleri, pastinak, persillerødder) Friland Gulerodsflue (Psila rosae) Kun til professionelle Lugten af afgrøderne bliver skjult af løgolien, der fordamper fra dispenserne. Se dansk brugsanvisning eller reviewreport for information om de to typer af dispensere.
Natron (NaHCO3)(Sodium hydrogen carbonate)Dansk brugsanvisning for NatronReview report 2018 for Natron GrøntsagerBærPrydplanter FrilandVæksthus Meldug (Sphaerotheca spp., Oidium spp.) Natron i vandig opløsning. Forskellige afgrøder har forskellig sensitivitet. Afprøv koncentration på mindre område for fytotoksiske effekter inden omfattende anvendelse. Se dosis i brugsanvisning.
Vindruer Friland Vinmeldug (Uncinula necator) Natron opløst i vand. Volumen og dosering varierer alt efter plantestørrelse. Koncentrationer højere end 1-2 % kan være skadelig for planter.
Æbler Friland Æbleskurv (Venturia inaequalis)
Appelsiner, kirsebær, æbler, papaya Friland og indendørs opbevaring Opbevaringssygdomme såsom blå-skimmel (Penicillium italicum) og grøn-skimmel (Penicillium digitatum) Natron opløst i vand til bekæmpelse af svampesygdomme, der kan forekomme ved indendørs opbevaring af frugt.Doseringer på 1-4 % er testet
Potteplanter Væksthus Grønt løv samt frugtlegemer af levermosser som alm. månemos (Lunularia cruciata) Natron-pulver anvendes efter fremkomst af skadevolder.Fytotoksicitet for denne brug er ikke testet; det anbefales at teste det på et lille antal planter inden omfattende anvendelse.
Nælde (ekstrakt)Urtica dioicaUrtica urens(Urtica spp.)Dansk brugsanvisning for NældeReview report 2017 for Nælde  FrugttræerÆblerBlommerFerskenerRibsValnødderKirsebær Friland Ferskenbladus, rosenbladlus, blodlus, ribsbladlus, Callaphis juglandis, kirsebærbladlus Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.
Bønner, f.eks. haricot vert Friland Bedebladlus
Kartoffel Friland Ferskenbladlus Nælde-ekstrakt sprøjtes direkte på blade, skud eller bladlus.Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.
Bladgrøntsager (salat, kål) Friland Bladlus, fx kålbladlus, salatbladlus
Hyldetræ Friland Aphis sambud
Roser Friland Stor rosenbladlus
Spiræa Friland Mørk spiræabladlus
Korsblomstrede afgrøder (kål, rapsfrø, radiser) Friland Stor gulstribet jordloppeKålmøl Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene.Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.
ÆblerPærer Friland Æblevikler
Bønner, f.eks. haricot vert Friland Væksthusspindemide
Vindruer Friland VæksthusspindemideRødt spind
Korsblomstrede afgrøder (sennepsfamilien, radiser) Friland Alternaria sp. (svampesygdomme)
Græskarfamilien (agurk) Friland Meldug (Sphaerotheca fuligineaAlternaria alternata f. sp. cucurbitae)
Frugttræer (æbler, blommer, ferskener, fuglekirsebær) Friland Bladpletsyge (Alternaria alternata), Grå monilia,  ædelråd, løbenål Nælde-ekstrakt sprøjtes på blade og frugter. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.
Vindrue Friland Vinskimmel (Plasmopara viticola) Nælde-ekstrakt sprøjtes på bladene. Se dansk brugsanvisning for fremstilling og dosering af ekstrakt.
Kartoffel Friland Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Pilebark