Indberet gener

Har du oplevet gener som hudallergi, udslæt eller noget helt tredje efter at have brugt hverdagsprodukter, så kan du indberette generne til Miljøstyrelsen.

Kosmetik og andre hverdagsprodukter som tekstiler, rengøringsmidler, legetøj, imprægneringsmidler mm. kan give gener som fx hudallergi, hudirritation eller vejrtrækningsproblemer. Vær opmærksom på, at ikke alle reagerer ens – og måske har du oplevet noget helt andet.

Får du gener efter at have brugt et produkt, skal du stoppe med at bruge det og gå til egen læge. Det er også vigtigt, at Miljøstyrelsen får det at vide, så vi kan gøre noget ved det. Din indberetning betyder, at vi hurtigere kan blive opmærksomme på produkter eller kemikalier, der giver gener. Derfor opfordrer vi dig til at indberette generne til os. 

Jo flere indberetninger vi får, jo bedre muligheder har vi for at handle. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om der er brug for bedre information eller ny lovgivning. Hvis du indberetter gener fra et produkt, kan du derfor være med til at mindske gener for andre i fremtiden.

  undefined

Indberet gener fra kosmetiske produkter

Læs her, hvordan du indberetter gener fra kosmetiske produkter som cremer, make-up, sæber, pafumer m.m. Gå videre .

Indberet gener fra ikke-kosmetiske produkter

 Det er IKKE muligt pt. at indberette gener fra ikke kosmetiske produkter som tekstiler, rengøringsmidler, legetøj, imprægneringsmidler m.m. via hjemmesiden.   

Spørgsmål og svar til indberetning

Her kan du se svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål ved indberetning af gener fra hverdagsprodukter.  Gå videre

Typiske gener

Mange af de indberetninger Miljøstyrelsen modtager handler om hudallergi.  Læs mere om hudallergi.   
Andre gener er: 
Svimmelhed, vejtrækningsproblemer, kvalme, hovedpine, ætsning, hudirritation og eksem.