Regulering

Det er generelt forbudt at anvende, sælge, importere og eksportere ozonlagsnedbrydende stoffer og produkter, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer.

Brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer reguleres i:

  • Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
  • Forordning 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget
  • Montreal Protokollens bestemmelser

CFC og HCFC har især været benyttet i spraydåser, ved produktion af plastskum, som kølemiddel, til kemisk rensning, affedtning og til laboratorieanalyser. Haloner er blevet brugt i brandslukningsanlæg og methylbromid er blevet anvendt til desinfektion og som pesticid.

Læs mere om reglerne i vores faktaark