Alternativer til de ozonlagsnedbrydende stoffer

Opløsningsmidler

CFC-er, tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan blev tidligere benyttet som opløsningsmidler til forskellige formål. Til kemisk rensning anvendes nu tetrachlorethylen (perchlorethylen), vand eller kulbrinter. Til affedtning af forskellige metaldele er vandbaserede systemer eller kulbrinter de mest almindeligt benyttede. Til rensning af elektroniske komponenter vælges andre løsninger, herunder vandbaseret rensning, rensning med alkohol, eller ingen rensning overhovedet på grund af nye produktionsmetoder. Valg af metode afhænger af de komponenter, der skal renses, og behovet for rensning.

Køling og luftkonditionering

CFC-er til køleudstyr i husholdninger, kommerciel og industriel afkøling, varmepumper og air condition bliver afløst af ammoniak, kulbrinter og HFC-er. Kølesystemer, der benytter vand og CO2, er under udvikling og vil snart være på markedet.

Kølemidler

Plastskum

Plastskum (oftest polyurethanskum) benyttes til isolering af køleskabe og frysere, fjernvarmerør, isoleringspaneler til kølehuse og bygningselementer, og til fremstilling af møbler og madrasser. CFC-er og HCFC-er som opskumningsmiddel er nu afløst af kulbrinter HFC-er eller CO2.

Brandslukning

Halon-1301 er blevet benyttet i fly, inden for militæret, i computerrum og skibe. Nye brandslukningssystemer anvender andre teknologier. Der drejer sig for eksempel om tidlig branddetektion, inerte gasser eller gasblandinger (argon, kvælstof og CO2) eller vandtåge. Til bærbare systemer er halon-1211 erstattet med CO2 eller pulverslukkere.

Skadedyrsbekæmpelse

Methylbromid har tidligere været anvendt til skadedyrsbekæmpelse i jord, korn, frugt, pelsværk, gamle historiske bygninger, skibe, fly m.v. Den mængde, der har været benyttet i Danmark, har altid været relativt lav. Methylbromid er erstattet af anden teknologi, herunder syntetisk substrat i stedet for jord i drivhuse, varmebehandling, integreret skadedyrsbekæmpelse og brug af andre kemikalier.