Hvilke pligter har jeg som distributør?

Her på siden kan du få et overblik over, hvilke pligter du har, hvis du sælger legetøj til andre virksomheder eller butikker, dvs. B2B – eller hvis du sælger legetøj til forbrugerne, fx fra en fysisk butik eller fra en webshop.

Side 4_1170x 400

 

Er jeg distributør?

Hvis du køber færdigt legetøj fra Danmark eller fra et andet land i EU, som du sælger videre til en anden virksomhed, til en butik eller direkte til forbrugerne, er du distributør.  

Hvis du vælger at sælge legetøjet i dit eget navn, overtager du fabrikantens ansvar. Du kan læse mere om fabrikantens pligter her.

Hvis du køber legetøj udenfor EU, er du importør – uanset om det kun er dig selv, der sælger legetøjet. Du kan læse mere om importørens pligter her.

Er mit produkt legetøj?

Start med at finde ud af, om det produkt, du sælger eller gerne vil købe, er legetøj.  Legetøj er produkter, der er konstrueret eller beregnet til at blive brugt under leg af børn under 14 år. Få hjælp til at se om dit produkt er legetøj.

Du skal dog være opmærksom på, at produktet ikke udelukkende behøver at være beregnet til legeformål for at kunne blive betragtet som legetøj. Det kan også have andre funktioner. Hvis der eksempelvis sidder en bamse på en nøglering, bliver både bamsen og nøgleringen betragtet som legetøj. Tilsvarende bliver en rygsæk med udseende som et udstoppet tøjdyr betragtet som legetøj.

Omvendt er der også produkter, der er legetøj, men ifølge legetøjsbekendtgørelsen ikke i denne sammenhæng betragtes som legetøj. Det betyder, at du ikke må sælge dem som legetøj. Det gælder fx pyntegenstande til fester og højtider, puslespil med over 500 brikker og rulleskøjter beregnet til børn over 20 kg. Listen over produkter, der ikke betragtes som legetøjsprodukter, findes i legetøjsbekendtgørelsens bilag I. (retsinfo.dk)

1.  Tjek CE-mærket
CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt. Det skal være placeret på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

2.  Tjek fabrikantens navn og adresse 
Det er ikke nok, at fabrikanten har skrevet sin internetadresse. Der skal være angivet en fysisk adresse. Der må godt være et kendt logo i stedet for et navn, men det erstatter ikke adressen. Hvis legetøjet er importeret fra et land uden for EU, skal importørens navn eller varemærke og adresse også stå på legetøjet eller emballagen.

3. Tjek advarselsmærkninger og brugsanvisninger
Alle relevante advarselsmærkninger, brugsanvisninger og sikkerhedsinformationer skal være skrevet på dansk. Advarsler skal være klart synlige, letlæselige, letforståelige og præcise. De skal altid indledes med ordet ”advarsel!” og anbringes på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen.

4.  Tjek identifikationen
Der skal være type-, parti-, serie- eller modelnummer eller lignende på legetøjet, så det er muligt at identificere det.

5. Gem oplysninger om køb og salg
Du skal opbevare oplysninger om, hvem du henholdsvis køber legetøj af og sælger til. Formålet er at sikre, at legetøjet kan spores gennem hele forsyningskæden. Du skal opbevare oplysningerne i 10 år, fra det enkelte legetøjsprodukt er bragt i omsætning.

6.  Vær opmærksom på transport og opbevaring 
Du skal sikre, at legetøjet ikke har taget skade af en lang transport eller af at have været opbevaret på et lager – og at det dermed lever op til de sikkerhedskrav, der er for legetøj. Fx kan trælegetøj og tøjdyr tage skade af at blive opbevaret under fugtige forhold.

7.  Reager, hvis legetøjet ikke er sikkert
Hvis du får en klage over et stykke legetøj eller på anden måde opdager, at legetøjet ikke lever op til de sikkerhedskrav, der er for legetøj, skal du straks informere fabrikanten – eller din leverandør – så legetøjet kan blive sikkert.  Hvis legetøjet udgør en risiko, har du pligt til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Hvis det drejer sig om kemikalier, der udgør en risiko, skal du i stedet kontakte Miljøstyrelsen.

8.  Informer om særligt problematiske stoffer
Kandidatlisten er en del af EU’s grundlæggende kemikalielovgivning REACH. Kandidatlisten indeholder kemikalier, som anses for at være særligt problematiske. Særligt problematiske stoffer kan bl.a. være kræftfremkaldende, skade forplantningen eller have hormonforstyrrende effekter.

Hvis dit legetøjsprodukt indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, har du pligt til at informere dine kunder om det.

Hvis du sælger direkte til forbrugeren, har du dog kun pligt til at informere om stofferne, hvis forbrugeren beder om det. Du skal levere information til forbrugeren gratis, uden krav om fx. køb og indenfor 45 dage efter, at forbrugeren har bedt om det. Du skal som minimum informere om stoffets navn.

NB: Det er ikke nødvendigt at tjekke mærkningen af alt legetøj (punkt 1-4), hvis du har sikret, at fabrikanten har indført procedurer, der sikrer, at den er korrekt sat på. Det kan du fx sikre ved at skrive det ind i aftalen med din leverandør, suppleret med at du udfører en stikprøvekontrol.

Læs mere om dine pligter på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kom langt med egenkontrol og sund fornuft

Der er mange regler, som du skal kende til og overholde, når du køber og sælger legetøj. Det er dog vigtigt, at du ikke glemmer at kigge på selve legetøjet, fordi du har travlt med at holde styr på dokumenter og regler.

Det er frivilligt, men kan være en god idé med egenkontrol, hvor du selv kontrollerer det legetøj, som du modtager. Udarbejd eventuelt et kontrolprogram sammen med en rådgiver, eller få et uafhængigt testlaboratorium til at teste det legetøj, som du sælger. Det kan både være stikprøver og rutinemæssige tests.

Husk også at bruge din sunde fornuft. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må sælge et produkt som legetøj, om din leverandør har styr på reglerne, eller om legetøjet vil være sikkert for børn, er det en god idé at lade din tvivl komme børnene til gode. 

Salg fra en webbutik

Også hvis du er distributør og sælger legetøj fra en webbutik, skal du overholde distributørens forpligtelser. Det betyder bl.a., at du skal sørge for, at forbrugeren får de advarsler og aldersoplysninger, som er afgørende for, om forbrugeren køber varen. 

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen