Definitioner af et biocidholdigt produkt og et aktivstof

Biocidforordningen introducerer en række nye definitioner. Her på siden finder du de nye definitioner af et biocidholdigt produkt, en behandlet artikel, produktfamilier og et aktivstof.

Definition af et biocidholdigt produkt

Biocidforordningen definerer et biocidholdigt produkt som: stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning"

  • "stoffer eller blandinger genereret fra stoffer eller blandinger, der ikke i sig selv er produkter i den i første led omhandlede forstand, og som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning
  • En behandlet artikel, der har en primær biocidfunktion, betragtes som et biocidholdigt produkt 

Definitionen findes i Artikel 3, stk 1, litra a, i biocidforordningen

Definition af en behandlet artikel 

Ethvert stof, blanding eller artikel, der er blevet behandlet med eller med forsæt indeholder et eller flere biocidholdige produkter. Se mere på Artikler behandlet med biocider er omfattet af biocidforordningen

Definition af en produktfamilie 

  • En gruppe produkter med ensartede anvendelser, hvis aktivstoffer har de samme specifikationer og med specificerede variationer í deres sammensætning, som ikke har negativ indvirkning på risikoniveau eller i væsentlig omfang nedsætter effektiviteten
  • Der tillades en reduktion af et eller flere aktivstoffers koncentration og/eller ændring i koncentrationen af en eller flere ikke-aktivstoffer og/eller udskiftning af en eller flere ikke-aktivstoffer med andre specificerede stoffer, der forårsager samme eller lavere risiko.
  • Klassificering og sikkerheds sætninger for hver produkt inden for produktfamilien skal være de samme.
  • Alle produkterne i familie skal opfylde kravene for godkendelse.
  • Reglerne findes i biocidforordningens artikel 19, stk. 6. 
  • Her er der mere information om godkendelse af produktfamilier, se mere information her:

Definition af et aktivstof

Aktivstoffer bliver i EU’s biocidforordning defineret som:

Stoffer eller mikroorganismer, herunder vira eller svampe, med generel eller specifik virkning på eller imod skadegørere.” 

Definitionen af et aktivstof findes i Artikel 2, stk. 1, litra d, i biocidforordningen

Biocidforordningens anvendelsesområde

Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer eller artikler mod skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt. 

Læs forordningen