Kvalitetskriterier (grænseværdier)

For at undgå miljø- og sundhedspåvirkninger fastsættes grænseværdier (kvalitetskriterier) for kemikalier i både luft, jord og vand. En grænseværdi er et udtryk for det maksimale indhold af et kemisk stof f.eks. jord. Her finder du adgang til lister over grænseværdier for kemiske stoffer i luft, jord og vand.

Sundheds-kvalitetskriterier

Miljøkvalitetskriterier