Bygherreområdetilladelser

Bygherrer kan søge om tilladelse med eneret til indvinding til større opfyldningsopgaver og andre større anlægsarbejder eller til kystbeskyttelse.

Nedenfor kan ses nuværende indvindingstilladelser i bygherreområder.

Frederikshavn Kommune

558-DA Skagen Rev Frederikshavn Kommune

Odense Havn

550-HC Paludans Flak Vest og 550-HB Paludans Flak Sydvest

Vejdirektoratet

552-AB Kriegers Flak - Vejdirektoratet

Kystdirektoratet 

562-AD Ferring - Kystdirektoratet

562-AE Thyborøn -Kystdirektoratet

562-OA Agger - Kystdirektoratet

562-PA Thyborøn - Kystdirektoratet

578-AA Husby Klit - Kystdirektoratet

By & Havn I/S

548-JA Juelsgrund er ikke længere udlagt som bygherreområde