Autoværksteder og bilvaskehaller

Her på siden kan du læse om særlige brancheinitiativer over for autoværksteder og bilvaskehaller.

Autoværksteder

På autoværksteder foregår bl.a. service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer.

Autoværksteder reguleres via autoværkstedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.).

Brancheorientering for autoværksteder omfatter alle de aktiviteter som er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Orienteringen henvender sig til autoværksteder, deres rådgivere og de kommunale miljømyndigheder.

Særligt om mobile aktiviteter

Erhvervsmæssige autoværkstedsaktiviteter der ikke har nogen fast lokalitet, og udføres mobilt, fx ved kundens hjem eller arbejdsplads, er ligesom andre autoværkstedsaktiviteter omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at dette giver anledning til praktiske udfordringer, for både de virksomheder der udføre de mobile aktiviteter og de kommuner, som skal føre tilsyn med virksomhederne.

Miljøstyrelsen vil derfor se på om eventuelle ændringer af autoværkstedsbekendtgørelsen og tilsynsbekendtgørelsen, kan afhjælpe de praktiske udfordringer i forbindelse med mobile aktiviteter.

Læs mere i orienteringsskrivelsen her:

Orienteringsskrivelse om autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på mobile aktiviteter

Miljøvenlige bilvaskehaller – vaskekemikalier og renseanlæg

Biler kan vaskes med miljøvenlige vaskemidler i bilvaskehallen, og nye renseanlæg kan reducere afledningen af spildevand fra vaskehallen med hele 90 procent i forhold til afledning fra en typisk bilvaskehal. Renseanlæggene renser også vaskevandet for blandt andet tungmetaller og olie.

Gode råd om miljøvenlig etablering og drift af bilvaskehaller  

På denne hjemmeside kan både ejere af bilvaskehaller og leverandører af vaskekemikalier og renseanlæg hente yderligere information. Ejere kan bl.a. se, hvem der leverer miljøvenlige vaskekemikalier og renseanlæg til vaskehaller. Leverandører af vaskekemikalier kan bl.a. se, hvordan udvalgte vaskekemikalier er vurderet, og hvordan man kan få egne produkter vurderet og med på den nye hjemmeside. Leverandører af renseanlæg kan bl.a. se, hvordan man får sit renseanlæg vurderet med hensyn til miljø, teknik og økonomi.

Ovenstående hjemmesiden med gode råd om miljøvenlig drift af bilvaskehaller er udarbejdet af DHI – Institut for vand og miljø, der også varetager opdateringen af siden. Hjemmesidens indhold bygger på ovennævnte Miljøprojekt nr. 876, som er udarbejdet af DHI og Instituttet for Produktudvikling (IPU) med finansiering fra Miljøstyrelsen og bilvaskebranchen. Offentliggørelsen af denne rapport og dermed af hjemmesiden betyder ikke nødvendigvis, at indholdet er udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter, men at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i relation til den danske miljøindsats. Miljøstyrelsen er således heller ikke involveret i forbindelse med DHI’s opdatering af siden.

Information og udgivelser om miljøvenlig bilvask

Orienteringsskrivelse om autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på mobile aktiviteter (12/07/22)

Brev til alle kommuner om fortolkning af kravene til behandling af spildevand fra autovask (26/01/04)

Bilvask – reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi (Miljøprojekt nr. 876, 2003) 

Projektartikel om miljøprojekt nr. 876, 2003

Grøn guldvask (pjece, 2004).

De nævnte bekendtgørelser kan findes på retsinformation