BAT/BREF

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT). EU-Kommissionen fastsætter hvad der betragtes som BAT for de store virksomheder.

Kort om BAT og BREF

BAT står for Best Available Techniques. Hvad det dækker over, og hvordan BAT er en del af de såkaldte BREF-dokumenter, kan du læse om på denne side.

BAT i miljøgodkendelsen

Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse.

Sådan får du indflydelse på BAT

Både som virksomhed og som miljøteknologi-leverandør, kan du få et forspring ved at påvirke udformningen af de kommende miljøkrav fra EU.

Liste over alle BREF'er

Her kan du se listen over BREF'er for de enkelte industrisektorer

Lovgrundlag

Herunder får du direkte links til lovgrundlaget for IE-direktivet og BAT.

National følgegruppe

Følgegruppen har til formål at koordinere den danske indsats og sikre Danmarks indflydelse på de nye miljøvilkår for europæiske virksomheder.

Nyheder om BREF-arbejdet

Nyhedsbrev om BREF-arbejdet

Tilmeld dig mailabonnement på nyhedsbreve om BREF revisioner