Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen

Den danske produktion af olie og gas er vigtig for den danske økonomi og energiforsyning. Men det er afgørende for beskyttelsen af det marine miljø og luftkvaliteten, at produktionen sker med de mindst mulige miljøpåvirkninger

Regulering