Er mit affald grønlistet?

Affald er kun grønlistet, når det står på den "grønne liste". Affald, som er genanvendeligt eller udgør en værdifuld ressource, er ikke nødvendigvis grønlistet.

Affald af elektronisk udstyr er for eksempel ikke grønlistet, selvom det er genanvendeligt og indeholder mange metaller med høj værdi. Det skyldes, at det typisk er sammensat og indeholder forskellige former for metaller, plast, flammehæmmere mv., som kan udgøre en sundheds- og miljørisiko. 

Inden for EU/EØS-lande anvendes Transportforordningen, men også i noget omfang til OECD-lande. For eksport af affald til lande, som hverken er EU/EØS eller OECD-lande anvendes Baselkonventionen.

Læs om Transportforordningens bilag III, IIIA og IIIB.

Læs mere om Baselkonventionens bilag IX.