Affaldshåndtering: Strategier og aktiviteter

Handlingsplan for cirkulær økonomi

Handlingsplan for cirkulær økonomi gælder for perioden 2020-2032, men skal senest revideres efter seks år. Handlingsplanen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og for håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde.

Læs handlingsplanen og faktaark.

 

Tidligere affaldsstrategier