Sortering af tekstiler

Nu kan du sortere dit tekstilaffald. Læs om hvilke tekstiler du kan sortere og deres efterfølgende rejse

Vi sorterer allerede i 9 fraktioner, og fra d. 1. juli 2023 skal vi også frasortere tekstilaffald. Formålet er, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genanvendt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

På denne side har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål til fraktionen tekstilaffald. Tekstilaffald er tekstiler, der er slidte, ødelagte eller på anden vis ikke egnet til at blive brugt mere. Tøj, der kan genbruges, skal fortsat afleveres til genbrug.

Vær opmærksom på, at vi i det følgende besvarer spørgsmål omkring sortering af tekstilaffaldet og ikke de enkelte indsamlingsordninger, da disse kan variere fra kommune til kommune.