Materialer til kommuner

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere i flere fraktioner.

Borgere skal, på tværs af kommuner, fremadrettet sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. Derfor har vi udviklet materialer, der understøtter jeres implementering af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af affald.

Redigerbare materialer

Flere af materialerne er redigerbare og kan sammensættes, så de enkelte materialer kan tilpasses og implementeres i den enkelte kommunes kommunikation.

Det skaber muligheden for, at I kan formidle de nye regler i en mere lokal, vedkommende vinkel.

Materialer til arbejdspladser

På indsatsens forside er også et link til en underside med materialer, der er målrettet arbejdspladser. Har I som kommune også brug for at kommunikere om sorteringskriterierne til arbejdspladserne, kan I finde inspiration til det der.