Negleprodukter

Der findes en række kosmetiske produkter til negle. En del af produkterne indeholder kemiske stoffer, der i nogle tilfælde kan udgøre en sundhedsrisiko. Alle produkterne bør opbevares utilgængeligt for børn.

Neglelak og neglelakfjerner er eksempler på produkter, der kan indeholde organiske opløsningsmidler, der typisk kan lugtes, og hos nogle kan det give anledning til ubehag.

Neglebåndsfjernere kan til gengæld indeholde stærk base, der er ætsende for hud og øjne.

Der findes også en særlig type langtidsholdbar neglelak (f.eks. gellak), som hærder under LED-/UV-lampe, og som kan indeholde uhærdede akrylater, såsom HEMA. Denne type produkter kan give kraftige allergiske reaktioner.

Tips ved brug af negleprodukter

  1. Hvis du oplever ubehag eller hvis der er børn tilstede, når du bruger neglelak eller neglelaksfjerner, så sørg for udluftning.

  2. Hvis du oplever rødme, hævelse eller kløe bør du holde op med at bruge det produkt, du mistænker for at være årsagen. Kontakt læge for at finde ud af, om du er allergisk, og hvad du er allergisk overfor.

  3. Prøv at minimere eller undgå hudkontakt, hvis du bruger neglelak, neglelakfjerner eller neglehærder. For produkter med akrylater er det vigtigt at undgå hudkontakt, og det anbefales derfor, at disse produkter påføres af en professionel negletekniker.

  4. Pas på hud og øjne, hvis du bruger neglebåndsfjerner med alkali (”potassium hydroxide”).

  5. Det er vigtigt at følge brugsanvisningen, hvis en sådan er vedlagt produktet.

  6. Opbevar negleprodukter utilgængeligt for børn.

I øvrigt gælder som ved alt andet kosmetik, at hvis du er allergisk, bør du altid læse indholdsdeklarationen, før du køber et produkt, så du kan undgå det eller de stoffer, du ikke kan tåle.

Oversigt over negleprodukter

Der findes en række kosmetiske produkter til at bruge på og omkring negle samt produkter til at lave kunstige negle. Nogle af disse indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko. Fælles for alle de nedenstående produkter er, at de altid bør opbevares utilgængeligt for børn.

Neglelak

Neglelak indeholder typisk organisk opløsningsmiddel og farvepigmenter. Når du lakerer negle, damper en del af opløsningsmidlet af, og derfor kan det lugte kemisk. Hvis du er særlig følsom, kan det give hovedpine eller andet ubehag, når du indånder dampene. Der findes også en særlig type langtidsholdbar neglelak, f.eks. gellak, som hærder under LED-/UV-lampe. Sådanne produkter kan indeholde uhærdede akrylater, som kan give kraftige allergiske reaktioner.

Neglelakfjerner 

Neglelakfjerner består af et eller flere organiske opløsningsmidler, der opløser og dermed fjerner lakken. Det kan eksempelvis være acetone eller methylacetat. Indånding af neglelakfjerner kan hos nogle give ubehag. En neglelakfjerner kan være tilsat farve, som gør det fristende for børn at forsøge at drikke det. Uanset hvordan neglelakfjerneren ser ud, bør den opbevares utilgængeligt for børn.

Neglehærder

Neglehærdere kan indeholde organiske opløsningsmidler såsom ethylacetat. De bør opbevares utilgængeligt for børn.

Neglebåndsfjerner

Neglebåndsfjernere kan indeholde den meget stærke base kaliumhydroxid i op til 5%. Kaliumhydroxid er ætsende, og hvis produktet indeholder dette stof, skal der være en advarsel på etiketten om, at det indeholder alkali. Samtidig skal stoffet fremgå af ingredienslisten med navnet ”potassium hydroxide”.

Hvis du bruger neglebåndsfjerner, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at følge brugsanvisningen, og at du sørger for at skylle produktet grundigt af huden efter behandling. Neglebåndsfjernere med alkali må ikke komme i kontakt med øjnene, og de skal opbevares utilgængeligt for børn.

Kunstige negle

Kunstige negle kan groft set opdele i to typer. Den ene type bygges op uden på den naturlige negl ved hjælp af akrylpulver og akrylvæske eller akrylgel og LED-/UV-lys. Den anden består af plastnegle, som limes oven på den naturlige negl med en sekundlim.

De negle, der bygges op uden på den naturlige negl, er typisk baseret på akrylater, der kan være stærkt allergifremkaldende. Uddannede negleteknikere kan påsætte denne slags kunstige negle. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke findes en officiel negletekniker uddannelse i Danmark, så du kan ikke være sikker på vedkommendes erfaring og viden om produkterne.

De plastiknegle, der påsættes med lim, er typisk produkter, der kan købes i supermarkeder mm. Neglene i sig selv er ikke problematiske, men limen kan være meget hurtigt tørrende, og du bør derfor passe på ikke at få limen på huden eller i øjnene. Limen bør opbevares utilgængeligt for børn.