Faktaark om økologisk kosmetik og naturkosmetik

Mange forbrugere tiltrækkes af kosmetiske produkter, der markedsføres økologiske eller naturlige. Miljøstyrelsen anbefaler, at du som forbruger er opmærksom på, at økologiske og naturlige kosmetiske produkter ikke nødvendigvis er sundere.

Mange forbrugere tiltrækkes af kosmetiske produkter, der markedsføres økologiske eller naturlige. Miljøstyrelsen anbefaler, at du som forbruger er opmærksom på, at økologiske og naturlige kosmetiske produkter ikke nødvendigvis er sundere – derudover gør du i nogle tilfælde miljøet en større tjeneste ved at vælge de produkter, der har de officielle miljømærker.

Hvad forstås ved økologisk kosmetik? 

I Danmark findes der ikke nogen officiel, myndighedsgodkendt økologimærkning på kosmetik, ligesom der gør på fødevarer. Der findes til gengæld mange private ordninger, der certificerer kosmetiske produkter til at være økologiske efter forskellige kriterier.

For at kalde et produkt økologisk er det en forudsætning, at det har et indhold af planteekstrakter eller andre ingredienser, der er dyrket økologisk. Eksempelvis giver det ikke mening at kalde vand økologisk. En del af de ingredienser, der hyppigt anvendes i kosmetik, er enten fremstillet syntetisk eller af mineralsk oprindelse og kan derfor ikke dyrkes økologisk.

Forbrugerombudsmanden har lavet en vejledning om, hvad der skal til, for at et kosmetisk produkt kan betragtes som værende økologisk. Ifølge denne vejledning skal mindst 95% af produktets råstoffer/ingredienser (bortset fra vand) være økologiske, for at man kan kalde produktet økologisk. I tilfælde af, at mindre end 95 % af produktets råstoffer/ingredienser er økologiske, og hvor man dermed ikke kan anprise produktet som økologisk, er det i stedet tilladt at angive, hvor mange % af produktet der er økologisk

I kosmetiklovgivningen findes der ingen bestemmelser om økologi, da denne lovgivning er udarbejdet af hensyn til forbrugerbeskyttelse, og økologi ikke har en sammenhæng med sundhed i forbindelse med kosmetiske produkter. Man må dog ikke markedsføre kosmetiske produkter på en måde, der kan vildlede forbrugeren. Dette betyder i forhold til økologi, at man ikke i markedsføringen må antyde, at produktet er sundere eller fx mindre allergifremkaldende, fordi det indeholder økologiske ingredienser.

Er økologisk kosmetik bedre?

Mange vælger økologisk kosmetik ud fra en forestilling om, at de enten er sundere for dem selv eller deres børn, eller at fremstillingen af produkterne belaster miljøet mindre. Som udgangspunkt er økologisk kosmetik ikke sundere end kosmetik, der ikke er økologisk. For at man overhovedet kan tale om økologisk kosmetik, skal en stor del af produktet bestå af ekstrakter fra planter eller blomster, og disse er i sig selv ofte allergifremkaldende.

Sammenlignes to kosmetiske produkter, der er helt identiske bortset fra, at det ene indeholder økologiske planteekstrakter, og det andet indeholder de samme ekstrakter, der ikke er fremstillet økologisk, vil fremstillingen af det produkt med de økologiske ekstrakter alt andet lige have betydet en mindre miljøbelastning. Dog skal man huske, når man taler om miljøbelastning, at der er meget mere og andet i det end blot dyrkningen af udvalgte planter til brug for ekstrakter.

Eksempelvis er der ved økologi ikke taget højde for, om de valgte sæbestoffer er mere eller mindre miljøskadelige, når de ledes ud i afløbet. Der er heller ikke taget hensyn til, om emballagen forurener mere eller mindre. Så hvis man ønsker at tage et miljøhensyn, er det i virkeligheden ofte mere relevant at gå efter miljømærkede produkter, frem for de økologiske – eller bedre endnu; produkter, der både har et miljømærke og indeholder økologiske ingredienser. Eksempelvis gælder for Svanemærket kosmetik, at hvis det indeholder økologiske ingredienser, kan dette markeres ved at angive hvor mange % af produkter, der er økologisk.

Hvad forstås ved naturkosmetik?

Naturlig kosmetik og naturlige ingredienser er mere udefinerbart end økologi. Der er heller ikke her en officiel definition, og der er delte meninger om, hvad naturlige ingredienser er. Nogle mener, det er stoffer, der er udvundet fra naturen, andre mener, det er tilstrækkeligt, at stofferne oprindeligt er fundet i naturen, selv om de fremstilles syntetisk, og endelig er der nogen, som mener, at det stadig er en naturlig ingrediens, hvis man udvinder den fra naturen og efterfølgende modificerer den kemisk i et laboratorium.

Er naturkosmetik bedre?

Som udgangspunkt er naturlige stoffer/ingredienser ikke mindre skadelige end syntetiske. De mest allergifremkaldende stoffer, vi kender, er ekstrakter fra planter/blomster som eksempelvis egemos. Så hvis man ønsker at forbygge allergi, er det ikke en entydigt god ide at vælge naturkosmetik.

Men ofte er der også anvendt andre principper i naturkosmetik, som fx, at der ikke anvendes konserveringsmidler, da nogle af plantestofferne i sig selv har en konserverende virkning. Da mange konserveringsmidler er potentielt allergifremkaldende, kan det i nogle tilfælde være en god ide at vælge ukonserveret naturkosmetik. Det er derfor svært at give et generelt svar på, om naturkosmetik er bedre end andet kosmetik, det vil kræve en vurdering fra produkt til produkt og et nøje kendskab til ingredienser.

Hvis man vælger naturprodukter af miljøhensyn, kan man overveje at vælge miljømærkede produkter i stedet, da man her får produkter, der er garanteret mindre miljøbelastende end tilsvarende produkter, og der er taget hensyn til både fremstilling, brug, emballage mm.