Legetøj uden pvc og ftalater

Legetøj indeholder som alle andre produkter kemiske stoffer. Nogle kemiske stoffer afgives fra legetøjet under brug, og børn vil i de fleste tilfælde være mere følsomme over for påvirkning af kemiske stoffer. Deres omgang med produkter er anderledes end voksnes, da de i højere grad putter ting i munden

Legetøj kan være lavet af PVC-plast. PVC står for PolyVinylChloride, og er et plastmateriale findes i både hård og blød form.

Til blød PVC anvendes blødgørere som f.eks. ftalater. Nogle ftalater er skadelige for mennesker og miljø. Fire ftalater er bl.a. klassificeret for at nedsætte menneskers forplantningsevne, og er forbudt at anvende i de fleste forbrugerprodukter.

Andre ftalater er forbudt i legetøj og småbørnsartikler for børn under 3 år og som børn kan putte i munden.

Derudover så optræder mange flere ftalater på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadigvæk findes i legetøj og småbørnsartikler for børn over 3 år. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om legetøj indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

Legetøj mærket med CE-mærket betyder at producenten har taget stilling til, at legetøjet følger legetøjsreglerne og dermed er sikkert. CE-mærket betyder dog ikke, at myndighederne har godkendt produktet.

Ældre legetøj fra før 2007 af blød PVC til børn kan være blødgjort med ftalater

PVC indeholder store mængder chlor og i modsætning til mange andre materialer så afgiver det saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC affald brændes i affaldsforbrænding kan det som udgangspunkt resultere i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Andre kemiske stoffer, som du bør være opmærksom på er parfume stoffer, som kan udløse allergi.

Tips om legetøj

  • Køb altid legetøj med CE-mærket.

  • Vælg legetøj med det nordiske miljømærke Svanemærket

  • Sig nej tak til brugt blødt plastlegetøj købt før 2007, fordi legetøjet kan indeholde hormonforstyrrende ftalater. Giv derfor ikke gammelt legetøj af blødt PVC til børn

  • Hvis det er muligt, så vask legetøjet inden brug

  • Køb legetøj uden parfume.

  • Pak legetøjet ud i god tid. Hvis det lugter, så luft det inden barnet får det

  • Giv ikke legetøj til børn under 3 år, hvis legetøjet har en advarsel om, at det ikke er egnet til børn under tre år

  • Hold børn, som leger med legetøj, der er kemiske produkter, som f.eks. lim, maling og kosmetik til børn eller dukker, under opsyn

  • Legetøj af PVC bør sorteres fra det almindelige husholdningsaffald og derefter afleveres på genbrugsstationen til genanvendelse eller deponi. Dermed undgår du at det fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding.

  • I forhold til indholdet af ftalater, så kan du bruge app’en Tjek Kemien. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Hent appen Tjek Kemien.