Hjemmelavet slim

Der findes mange online-opskrifter på slim, som opfordrer til at lave det klistrede legetøj selv. Men flere ingredienser er ikke beregnet til det formål. Miljøstyrelsen har gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du laver slim selv.

Børn elsker at forme materiale mellem hænderne, og opskrifter på hjemmelavet slim florerer rundt i nettet. Selvom det kan være spændende at gå på opdagelse i ”gør det selv” verdenen, så er det vigtigt at være opmærksom på, at hjemmelavede produkter ikke er vurderet i forhold til de sundheds- og sikkerhedskrav, der gælder for legetøj i EU.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du primært bruger produkter i sammenhænge, som de oprindelig var tiltænkt, da produkterne som udgangspunkt kun er sikre til den anvendelse. Det vil sige, at en lim eksempelvis skal bruges til at lime, da man ikke har vurderet limens risiko for forbrugerne ved eksempelvis at tilsætte limen i hjemmelavet slim. 

Børn er mere følsomme over for kemikaliepåvirkning end voksne og, når man blander forskellige kemiske produkter for at lave hjemmelavet slim, som eksempelvis barberskum og lim, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå uønskede virkninger ved hudkontakt, som fx irritation eller allergiske reaktioner. Det er, fordi produkterne ikke er beregnet til at have hudkontakt i længere tid (barberskum) eller med et større hudareal (lim).

Hvis du gerne vil lave slim selv, anbefaler Miljøstyrelsen, at du køber et færdigsæt med ingredienser, hvor man eksempelvis kun skal tilsætte vand. Et færdigt sæt skal nemlig være vurderet til den anvendelse, det er tiltænkt. Tjek også, at produktet er CE-mærket som legetøj, da det dermed overholder en række krav og skal være sikkert for børn at bruge. Der skal også være en brugervejledning på dansk.

Tips om køb og brug hjemmelavet slim

  • Køb produkter, der er CE-mærket som legetøj

  • Læs brugsanvisningen, inden du går i gang

  • Hvis du gerne vil lave slim selv, så køb et færdigsæt med ingredienser, hvor man eksempelvis kun skal tilsætte vand.

  • Gå uden om produkter med de rød-hvide faremærker

  • Lad ikke børn lege alene med hjemmelavet slim.

  • Vask altid børnenes hænder grundigt efter brug af hjemmelavet slim.

  • Hvis du skal bruge lim, så gå efter svanemærkede limprodukter, da indholdet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er begrænsede. Vælg som hovedregel vandbaseret lim.

  • Sørg for god udluftning under og efter brug