Hvis du bruger musegift

Slår forebyggelse og fælder fejl, kan du anvende musegift. Men tænk dig godt om, før du vælger at bekæmpe mus med gift.

Mus er skadedyr og kan ødelægge dit hus og overføre sygdomme. Derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt bekæmpe dem med gift. Anbefalingen er dog, at det bør være sidste udvej – når forebyggelse og fælder slår fejl. Et alternativ i forhold til at gøre det selv er at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Musegift på markedet

Der findes forskellige gør-det-selv produkter til behandling af mindre museangreb. Produkterne skal være  indkapslet i en beholder. En indkapslet beholder kan være en lokkeboks eller en museautomat. Musegifte der er indkapslede i en beholder betyder, at giften kun er tilgængelig for musen, og at du som bruger ikke selv skal dosere og sprede giften. Det mindsker risikoen for spild og for at andre end musene får fat i giften. 

De farligste musegifte er kun godkendt til at blive brugt af professionelle skadedyrsbekæmpere, der er autoriserede af Miljøstyrelsen.

Det stof der dræber musen virker forskelligt

Det stof i musemidlet, der slår musen ihjel, kaldes for aktivstoffet. Der er to hovedtyper aktivstoffer i musegifte, nemlig stoffet chloralose og de stoffer, der går under fællesbetegnelsen antikoagulanter (blodfortyndende). Du finder som regel oplysningerne om aktivstoffet nederst på etiketten under overskriften indhold eller sammensætning. Det er kun produkter med chloralose, der er lovlige at bruge for private. Musegifte indeholdende antikoagulanter må kun bruges af en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Produkter med chloralose

Mus, der har ædt chloralose , bliver bedøvet og dør så af kulde. Musegift med chloralose må kun bruges indendørs og ikke udenfor bygninger. Musegift, der indeholder chloralose, er ikke giftigt for de større dyr, der spiser døde mus, men er dog giftigt for fugle og organismer, der lever i vand. Chloralose udgør ikke samme risiko for eksempelvis rovfugle, ugler og mårarter som antikoagulanter. 

Produkter med antikoagulanter

Musegift med antikoagulanter fører til, at musen dør af indre blødninger efter 4-5 dage. Giftstofferne bliver længe i musen og kan derfor overføres til eksempelvis ugler og pattedyr i naturen, når de spiser den døde mus. Musegiften virker på samme måde hos mennesker og større dyr som på musen. 

Miljøstyrelsen har siden 2011 ikke givet godkendelse til musegifte med antikoagulanter til private. Det betyder, at der i dag ikke er denne type produkter på markedet for private forbrugere. Har du ældre gifte med antikoagulanter stående på hylden derhjemme, skal du aflevere dem på genbrugsstationen. Det er i dag ikke lovligt at være i besiddelse af disse midler, med mindre man er en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Anbefaling når du køber gift

Vælg produkter med chloralose

Undgå produkter med antikoagulanter (dvs. bromadiolon, brodifacoum, difenacoum og flocoumafen). Se under indhold/sammensætning på etiketten, hvilke stoffer der er i produktet. Finder du gamle produkter til salg med indhold af antikoagulanterr, kan du indrapportere dem til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Anmeld et ulovligt produkt til Kemikalieinspektionen

Køb musegift indkapslet i en beholder

Det kan være en museautomat, lokkeboks eller en musegiftboks, hvor foderstation og gift er samlet.

Når du lægger musegift ud

For at nedsætte risikoen for at giften bliver spredt, så mennesker og andre dyr kan komme i kontakt med den, er det vigtigt, at du udlægger giften på en forsvarlig måde. På etiketten kan du se anvisninger til sikker og korrekt brug. Husk at du kun må bruge produkterne indenfor.

Foderstationer mindsker risikoen

Foderstationer har huller i begge ender, som giver musene adgang til et kammer inde i stationen, hvor giften er placeret. Herinde kan musene uforstyrret æde af giften. Bruger du blokke i en foderstation, skal du sørge for at sætte dem fast, så musene ikke løber væk med dem. I andre tilfælde kan gift og foderstation købes sammen – en såkaldt musegiftboks. 

Når musen er død 

Døde mus bør opsamles med det samme.. Du kan læse på etiketten, hvad du skal gøre med den døde mus.  

Hvis den forgiftede mus har lagt sig til at dø inden døre kan den være svær at finde. Den gemmer sig ofte steder, hvor det er svært at komme til. Bag paneler, under gulvbrædder eller i hulmuren. Den kan tørre ud på nogle uger, men der kan også stinke af rådden mus i ugevis. Musen kan også blive udklækningssted for spyfluer og flæskeklanner.

Mistanke om forgiftning

Har du mistanke om forgiftning, skal du straks kontakte læge eller dyrlæge. Medbring etiketten på midlet. Hvis du har haft en autoriseret bekæmper på besøg, som har brugt et middel med antikoagulanter er symptomerne følgende: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger. Du skal sige til læge eller dyrlæge, at musegiften indeholder et blodfortyndende (antikoagulerende) kemisk stof og at K1-vitamin kan bruges som modgift.