Bilen - skrot, affald og pleje

Når din bil skal skrottes, skal du aflevere den hos en miljøgodkendt autoophugger, hvorefter du kan få udbetalt din skrotningsgodtgørelse på 2.200 kroner. Bilbatterier og dæk afleveres til forhandleren eller på genbrugsstationen, mens vask og pleje af bilen kan gøres mere miljøvenlig ved at bruge svanemærkede produkter.

Skrot bilen hos en miljøgodkendt ophugger

Når du afleverer din gamle bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse - i daglig tale skrotpræmie - på 2.200 kroner.

Skrotpræmie-ordningen skal medvirke til at gøre det attraktivt at aflevere sin udtjente bil hos en miljøgodkendt ophugger. Men det er også vigtigt, du er opmærksom på, at det er ulovligt at indlevere bilen hos en ophugger, som ikke er miljøgodkendt.

Aflevering af bilbatterier og dæk

Bildæk nedbrydes ikke i naturen, og når bildæk brænder, udledes der giftige gasser. Derfor er det meget vigtigt, at bildæk afleveres på din kommunes genbrugsstation.

Bilbatterier kan ej heller nedbrydes i naturen, og det er derfor vigtigt at bilbatterier afleveres til den kollektive ordning eller til en producent/importør af bilbatterierne.

Miljøvenlig bilpleje

Når du vasker og vedligeholder din bil, anbefaler Miljøstyrelsen, at du bruger miljømærkede produkter. Det betyder, at produkterne indeholder færrest sundheds- og miljøskadelige stoffer, samtidig med at de er effektive. Det er også muligt at finde miljømærkede vaskehaller, men den nærmeste kan dog ligge så langt væk, at det ikke miljømæssigt kan betale sig at køre derhen.

Se miljømærkede bilprodukter og vaskehaller på Miljømærkning Danmarks hjemmeside