Det er ulovligt for private at påfylde kølemiddel på bilens aircondition

Påfyldning af kølemiddel på aircondition (AC) i biler må kun udføres på godkendte værksteder. Der er risiko for udslip af meget klimaskadelige gasser. Kølemidlet R134a er mere end 1.400 gange kraftigere end CO2.

Kølemidlet R134a er en klimaskadelig F-gas. Gassen bruges som kølemiddel i mange bilers aircondition og har været standard på markedet siden midten af 1990'erne. R134a er i dag under udfasning i EU på grund af gassens betydelige bidrag til den globale opvarmning, men den er stadig det mest udbredte kølemiddel i den eksisterende bilpark.

Klimaeffekten ved at udlede indholdet af R134a i en gennemsnitlig aircondition svarer til at udlede 1.000 kg CO2 ‒ den samme mængde CO2 som man ville udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange i en almindelige personbil.

R134a er derfor underlagt meget skrappe regler på linje med andre F-gasser.

Hvad siger reglerne?

Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere.

Kort fortalt:

  • Private kan som udgangspunkt ikke lovligt købe R134a (eller andre F-gasser), da det er ulovligt at sælge F-gas til andre end virksomheder, der er godkendt af Kølebranchens Miljøordning. Handel med R134a og andre F-gasser er underlagt strenge krav til mængder, beholdere, afgifter og kvoter.

  • Engangsbeholdere med F-gas er forbudt i hele EU og bliver beslaglagt af myndighederne, hvis man forsøger at importere dem.

  • Det er ulovligt at servicere et A/C-anlæg i en bil andre steder end på et godkendt værksted, og medarbejderen skal have et godkendt uddannelsesbevis.

  • Man må ikke fylde R134a på A/C-anlægget i en bil uden korrekt udstyr. Udstyret til at foretage en korrekt påfyldning af bilens A/C-anlæg er dyrt, og der kan ikke foretages en korrekt påfyldning med udstyr fra et almindeligt byggemarked eller en forhandler af autoudstyr til private.

Hvor finder man et godkendt serviceværksted?

På hjemmesiden www.kmo.dk finder du værksteder i Danmark, der er godkendt til at servicere bilens aircondition.

Undgå engangsbeholdere!

Hvis du støder på engangsbeholdere med F-gasser som R134a, kan du være sikker på, at den er ulovlig. Alle typer engangsbeholdere med F-gas er forbudt i EU, da de øger risikoen for udslip.

Få svar på dine spørgsmål

Pas på misforståelser og forkerte vejledninger!

Når man søger information om påfyldning af kølemiddel på sin bils aircondition, dukker der hurtigt udenlandske videoer op med tvivlsom vejledning. Man kan ikke foretage en korrekt påfyldning med udstyr fra et almindeligt byggemarked eller en forhandler af autoudstyr til private, og det er ulovligt for andre end godkendte værksteder at servicere aircondition på biler.

Miljøstyrelsen beslaglægger ulovlig import

Miljøstyrelsen beslaglægger løbende ulovlige beholdere, som private forsøger at importere ulovligt. Der er typisk tale om engangsbeholdere fra lande uden for EU, som købes på udenlandske hjemmesider. Alle typer engangsbeholdere med F-gas er ulovlige i EU, da de udgør en stor risiko for klimaet.

Overtrædelse af reglerne om fx ulovlig import eller ulovlig brug af R134a kan straffes med bøde og fængselsstraf ved gentagne eller grove tilfælde.