Afbrænding af haveaffald

Må jeg brænde mit haveaffald?

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens §§ 50 og 51, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og at kommunalbestyrelserne skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt.

Sankt Hans og bålplads

Hvad ville Sankt Hans være uden bål – nej vel? Derfor har kommunerne også mulighed for at give tilladelse til afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften.

Regler og krav til Sankt Hans bål fremgår af kommunens regulativer.

Kend reglerne i din kommune

De præcise regler for afbrænding af haveaffald i din kommune står i kommunens affaldsregulativ.

Du kan enten kontakte kommunen og bede om at få det tilsendt eller du kan finde din kommunes affalds regulativ i N-STAR (Nationale Standard regulativer).