Tips om PVC i byggematerialer

Spørg efter alternative byggematerialer til PVC. Hvis det ikke kan lade sig gøre at få alternativer, så er det vigtigt, at du skaffer dig korrekt af med produkterne, når de er udtjente.

PVC står for polyvinylklorid og indeholder ca. 57% klor. Hård PVC bruges bl.a. til kabelbakker, afløbsrør, tagrender og vinduer. Blød PVC bruges til bl.a. gulve, tætningslister og ledninger.

Ftalater er langt de mest almindeligt anvendte blødgørere i blød PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Blødgørere fordamper fra plastmaterialet med tiden (men meget langsomt), og det kan belaste indeklimaet.

Tidligere brugte man tungmetaller som stabilisatorer i plast, især bly og cadmium. I ældre byggematerialer kan man stadig finde tungmetallerne. Bly og cadmium er giftigt og ophobes i mennesker, dyr og naturen.

I 1999 fastlagde Miljøministeriet og industrien en PVC-strategi, der indeholder en række initiativer som fx afgift på PVC-produkter, forbud mod anvendelse af problematiske stabilisatorer og en handlingsplan for anvendelsen af ftalater.

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt.

  • Spørg efter alternative byggematerialer til PVC: Det er ikke altid til at se, om en vare er lavet af PVC. Sommetider er plast mærket med plastpilen – et symbol med pilene i en trekant med et nummer indeni, der angiver hvilken type plast, der er anvendt. Er nummeret et tretal, betyder det, at plasten er af PVC. Vær opmærksom på, at symbolet ofte kun gælder emballagen. Det er dog langt fra alt plast, der bliver mærket med plastpilen. Spørg forhandleren, om produktet indeholder PVC eller vinyl.
  • Efterspørg PVC-frie el-artikler hos din el-installatør: Hos mange el-installatører kan du få ledninger og elkabler i polyethylen (PE). Spørg eventuelt om et elkabel er halogenfrit, da det så også vil være PVC-frit og ftalat-frit. Hvis det ikke er muligt at få PVC-frit, så spørg efter ledninger og kabler uden ftalater.
  • Vælg danske PVC-produkter: Hvis du køber produkter af PVC, kan du vælge dansk. Så er du sikker på, at de ikke indeholder bly eller andre tungmetaller.
  • Vælg andre gulve end vinyl: Der findes flere alternativer til PVC-gulve, fx trægulve og linoleumsgulve. Linoleum er baseret på linolie, som er en fornybar råvare. Linoleumsgulve kan du få med miljømærket Svanen. Hvis du vil lægge et vinylgulv, så køb et produkt, som ikke er tilsat organiske tinforbindelser og ftalater.

Under arbejdet

Her får du gode råd til hvordan du håndterer produkterne, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet.

Sørg for at børn ikke leger med PVC: Lad ikke små børn lege med ledninger og anden blød plast fra byggemarkeder, da de kan indeholde ftalater. Den største risiko er i forbindelse med direkte kontakt, fx når børn sutter på blød plastik, der er lavet af PVC.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima.

  • PVC-affald skal afleveres på genbrugsstationen: Smid aldrig PVC-holdige produkter i skraldespanden! De skal afleveres på genbrugsstationen. Hård PVC kan genbruges, mens blød PVC bliver deponeret. Det er et problem for både for miljøet og forbrændingsanlæggene, hvis PVC-affald brændes på forbrændingsanlægget sammen med husholdningsaffaldet.
  • Luft ud og gør rent: Blødgørere fordamper efterhånden, men meget langsomt, fra plastmaterialet. Fordampningen er størst ved anskaffelsen. Derfor kan det anbefales at lufte ekstra ud i timerne eller dagene efter, at produkterne er taget i brug. Ftalater afgives fra PVC gulve og findes i støvet, så det er vigtigt, at man holder gulvet rent, hvis det indeholder ftalater.