PVC i byggematerialer

Spørg efter alternative byggematerialer til PVC. Hvis det ikke kan lade sig gøre at få alternativer, så er det vigtigt, at du skaffer dig korrekt af med produkterne, når de er udtjente.

Hvad er PVC?

PVC står for polyvinylklorid og indeholder ca. 57% klor. Hård PVC bruges bl.a. til kabelbakker, afløbsrør, tagrender og vinduer. Blød PVC bruges til bl.a. gulve, tætningslister og ledninger.

Ftalater er langt de mest almindeligt anvendte blødgørere i blød PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Blødgørere fordamper fra plastmaterialet med tiden (men meget langsomt), og det kan belaste indeklimaet.

Tidligere brugte man tungmetaller som stabilisatorer i plast, især bly og cadmium. I ældre byggematerialer kan man stadig finde tungmetallerne. Bly og cadmium er giftigt og ophobes i mennesker, dyr og naturen.

I 1999 fastlagde Miljøministeriet og industrien en PVC-strategi, der indeholder en række initiativer som fx afgift på PVC-produkter, forbud mod anvendelse af problematiske stabilisatorer og en handlingsplan for anvendelsen af ftalater.