Anden nyttiggørelse af affald

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning/opfyldningsoperationer og erstatter jord, stabilgrus o. lign., og ”forbrænding af affaldet med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel.