Fareegenskaben HP 14 (økotoksisk)

Hidtil har det været op til den enkelte kommune at vurdere, om fareegenskaben HP 14 (økotoksisk) skal tillægges vægt ved klassificering af affaldet som farligt eller ikke-farligt. Med Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om HP 14 "Økotoksisk" indføres kriteriet som umiddelbart gældende i EU.

Kriteriet finder umiddelbart anvendelse i medlemslandene fra 5. juli 2018. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse om anvendelse af HP 14.

Se rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017.

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til kriterier for HP 14 fået udarbejdet en rapport, der for en række forskellige affaldsfraktioner belyser konsekvenserne af forskellige kriterier for HP 14. Raportens titel er:

"Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property "H 14" on selected waste streams"