Indberetning af affaldsdata

Der findes tre forskellige metoder til at indberette data i Affaldsdatasystemet. Manuel indberetning, CSV-indberetning og system-til-system indberetning. Hvilken metode der passer til jeres virksomhed, afhænger af, hvordan I arbejder, og virksomheden bestemmer selv hvilken metode de vil anvende. Indberetninger kan foretages løbende eller på én gang, men skal være foretaget senest 1. marts - dækkende det foregående kalenderår.

1. Manuel indberetning 

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder med et moderat antal indberetninger. Den manuelle indberetning foregår ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur.

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til manuel indberetning og redigering i Affaldsdatasystemet

2. CSV-indberetning

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder, der ikke ønsker at indberette manuelt eller har flere indberetninger, end de synes hensigtsmæssigt at indberette manuelt. CSV-indberetningen foregår ligeledes ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur og herefter importere sin CSV-fil. Hvis du ønsker at benytte CSV-indberetning, så kan du benytte nedenstående skabelon og vælge det relevante faneblad. Der er information om de enkelte felter, når musen holdes hen over dem.  

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til CSV indberetning

Ny CSV-skabelon 7 som følge af direktivbestemmelse om reel slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1. januar 2022.

CSV skabelon 7 

CSV skabelon engelsk

3. System-til-system indberetning

Det er muligt for virksomheder at anvende system-til-system indberetninger til affaldsdatasystemet. Virksomheder, som ønsker at anvende system-til-system løsningen, skal selv sætte deres systemer op til denne løsning.

Vejledning til system-til-system integration 
Vejledning - Supplement til system integration for .Net brugere
WSDL - fil og skemaer

WSDL skema som følge af nyt direktiv om farligt affald. Kan først anvendes fra 1. januar 2021.

WSDL - fil og skemaer

Foreløbig Affaldsdatasystemet farligt affald ændring system-til-system.pdf

EAK-koder med farligt affald 2020.xlsx

Nyt WSDL skema som følge af direktivbestemmelse om reel slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1. januar 2022.

Nyt WSDL skema 

4. Indberetning på vegne af en anden virksomhed

Hvis du skal indberette affaldsdata på vegne af en anden virksomhed, skal rettighederne til dit virksomheds MitID ændres.