Indberetning af affaldsdata

Der findes tre forskellige metoder til at indberette data i Affaldsdatasystemet. Manuel indberetning, CSV indberetning og system-til-system indberetning. Hvilken metode, der passer til jeres virksomhed, afhænger af, hvordan I arbejder. Indberetninger kan foretages løbende eller på én gang, men skal være foretaget senest 1. marts - dækkende det foregående kalenderår.

1. Manuel indberetning 

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder med et moderat antal indberetninger. Den manuelle indberetning foregår ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur.

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til manuel indberetning og redigering i Affaldsdatasystemet (pdf)

2. CSV indberetning

Denne mulighed er tiltænkt virksomheder, der ikke ønsker at indberette manuelt, eller har flere indberetninger end de synes hensigtsmæssigt at indberette manuelt. CSV-indberetningen foregår ligeledes ved at logge på Affaldsdatasystemet via Virk.dk med NemId-medarbejdersignatur og herefter importere sin CSV-fil. Hvis du ønsker, at benytte CSV-indberetning, så kan du benytte nedenstående skabelon og vælge det relevante faneblad. Der er information om de enkelte felter når musen holdes hen over dem.  

Log på Affaldsdatasystemet
Vejledning til CSV import (pdf)
CSV-skabelon 5.0 DANSK

CSV-skabelon 5.0 med engelske overskrifter

Ny CSV skabelon som følge af nyt direktiv om farligt affald. Kan først anvendes fra 1-1-2021

CSV skabelon 6 dansk

CSV skabelon 6 eng.

3. System-til-system indberetning

Det er muligt for virksomheder at anvende system-til-system indberetninger til affaldsdatasystemet. Virksomheder som ønsker at anvende system-til-system løsningen, skal selv sætte deres systemer op til denne løsning.

Vejledning til system-til-system integration (pdf)  
Vejledning - Supplement til system integration for .Net brugere (pdf)
WSDL - fil og skemaer

Nyt WSDL skema som følge af nyt direktiv om farligt affald. Kan først anvendes fra 1-1-2021

Nyt WSDL - fil og skemaer

Foreløbig Affaldsdatasystemet farligt affald ændring system-til-system.pdf

EAK-koder med farligt affald 2020.xlsx

4. Indberetning på vegne af en anden virksomhed

Hvis du skal indberette affaldsdata på vegne af en anden virksomhed, skal rettighederne til dit virksomheds nem-id ændres, se her hvordan:

https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/erhvervsfuldmagter