Hvem skal indberette?

En indberetningsperiode løber fra den 1. januar til den 31. december. Fristen for årets indberetning til Affaldsdatasystemet er senest den 1. marts, det efterfølgende år. Det er muligt at indberette løbende eller at indberette årets samtlige aktiviteter én gang årlig.

Hvem skal indberette til affaldsdatasystemet?

Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:

  • Virksomheder, der er registreret som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistreret, og som er indsamler af husholdningsaffald og/eller erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og/eller forbrændingsegnet erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for affaldets videre behandling. 
  • Virksomheder, der er registreret som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, og som modtager og sorterer affald inden affaldets videre behandling. 
  • Anlæg, som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding eller deponering (Affaldsbehandlingsanlæg).
  • Virksomheder, der producerer affald, som virksomheden selv behandler affaldet eller eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg efter bekendtgørelse om overførsel af affald.
  • Virksomheder som importerer affald.
  • Virksomheder som eksporterer affald.

Skal modtagere af affald indberette affaldsdata?

Hvis et affaldsbehandlingsanlæg modtager affald fra en transportør, skal anlægget indberette til Affaldsdatasystemet og angive den virksomhed, hvorfra transportøren har afhentet affaldet fra, som producent.  

Manglende indberetning

Hvis en virksomhed ikke indberetter affaldsdata for en indberetningsperiode seneste den 1. marts, i det efterfølgende år, sender Miljøstyrelsen en påmindelse til virksomheden om at indberette affaldsdata hurtigst muligt. Indberettere, der ikke overholder tidsfristen, vil blive rykket af Miljøstyrelsen og kan ende i en politianmeldelse og bøde.

Oplysningsskema vedrørende tilsyn af Affaldsdatasystemet

Når en kommune bliver opmærksom på, at en affaldshåndterende virksomhed ikke indberetninger til Affaldsdatasystemet, bedes du som kommunal tilsynsmedarbejder udfylde følgende oplysningsskema og sende det til Obfuscated Email. Miljøstyrelsen vil herefter kontakte og påminde virksomheden om at indberette affaldsdata til Affaldsdatasystemet.