Erhverv

Kontorchefer: Bettine Aundrup og Susanne Ulrich.

Miljøstyrelsen Erhverv arbejder for at sikre balancen imellem erhvervets vækstmuligheder og hensynet til natur og miljø.

Opgaver:

 • Koncept for miljøgodkendelse af industrivirksomheder, herunder de faglige udredninger der ligger til grund for reglerne
 • Fremme af BAT/BREF – ”best available techniques” for begrænsning af forurening
 • Udvikling af koncept for et risikobaseret miljøtilsyn
 • Vejledning om kontrol med risikovirksomheder omfattet af Seveso-II-direktivet
 • Vejledning om tilladelse til og overvågning af udledning fra visse havanlæg (offshore)
 • Udvikling af og vejledning om branchebekendtgørelser
 • Vejledning om anlægs- og arealregulering for husdyrbrug
 • Optagelse af nye miljøeffektive landbrugsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste
 • Udvikling af brugervenlige, digitale værktøjer til ansøgning om miljøgodkendelse, anmeldelse af virksomhed og offentliggørelse af miljøoplysninger
 • Indberetninger af oplysninger om emissioner til EU’s PRTR register
 • Vejledning om regler om Luftforurening
 • Vejledning om regler om Støjforurening
 • Grønne indkøb og Eco-design
 • Sagsbehandling af tilladelser til råstofindvinding i henhold til råstofloven
 • Sagsbehandling af tilladelser til klapning i henhold til havmiljøloven
 • MUDP

Bettine Aundrup

Kontorchef, Erhverv

Susanne Ulrich

Kontorchef, Erhverv