Miljøstyrelsens mål- og resultatplan

Hvert år indgår Miljøstyrelsen en et-årig mål- og resultatplan med Departementet. Mål- og resultatplanen angiver Miljøstyrelsens strategi, årlige fokusområder og strategiske mål for det kommende år. Tidligere hed en mål- og resultatplan en resultatkontrakt.

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2021

Tidligere mål-og resultatplaner/resultatkontrakter for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2020

Allonge til mål- og resultatplan 2020

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2019

Allonge til mål- og resultatplan 2019

Pga. udflytning til Odense, som beskrevet i Bedre Balance II, erstattede fire udflytningsmål den oprindelige mål- og resultatplan 2018. 

Miljøstyrelsens udflytningsmål 2018

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2018 (aflyst)

Den 1. februar 2017 blev Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én ny styrelse under navnet Miljøstyrelsen. Men der var stadig en mål- og resutatplan for hhv. tidligere Miljøstyrelsen og tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i 2017.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mål- og resultatplan 2017

Allonge til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mål-og resultatplan 2017

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2017

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2016

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2015

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2014

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2013

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2012

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2011

Miljøstyrelsens resultatkontrakt 2010

Direktørkontrakter

Frem til og med 2010 blev der årligt indgået en etårig direktørkontrakt mellem Miljøstyrelsens direktør og Miljøministeriets departementschef. Kontrakten opstillede de resultater, som direktøren blev målt på. Kontrakten omfattede mål om strategisk udvikling og ledelse af Miljøstyrelsen og satte mål for direktørens bidrag hertil. Fra 2011 indgås alene resultatkontrakt mellem Miljøstyrelsens direktør og Miljøministeriets departementschef.

Direktørkontrakt 2010

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2007 

Resultatløn til Miljøstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2020 udgør 130.000 kr.