Miljøstyrelsens mål- og resultatplan

Hvert år indgår Miljøstyrelsen en et-årig mål- og resultatplan med Departementet. Mål- og resultatplanen angiver Miljøstyrelsens strategi, årlige fokusområder og strategiske mål for det kommende år. Tidligere hed en mål- og resultatplan en resultatkontrakt.

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2022

Tidligere mål-og resultatplaner/resultatkontrakter for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2021

Allonge til mål- og resultatplan 2021

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2020

Allonge til mål- og resultatplan 2020

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2019

Allonge til mål- og resultatplan 2019

Pga. udflytning til Odense, som beskrevet i Bedre Balance II, erstattede fire udflytningsmål den oprindelige mål- og resultatplan 2018. 

Miljøstyrelsens udflytningsmål 2018

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2018 (aflyst)

Den 1. februar 2017 blev Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én ny styrelse under navnet Miljøstyrelsen. Men der var stadig en mål- og resutatplan for hhv. tidligere Miljøstyrelsen og tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i 2017.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mål- og resultatplan 2017

Allonge til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning mål-og resultatplan 2017

Miljøstyrelsens mål- og resultatplan 2017

Resultatløn til Miljøstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2020 udgør 130.000 kr.