Ulven kom! Da myten blev til virkelighed

Lyt på Spotify Lyt på Apple Podcasts Lyt på Google Podcasts Lyt på Podimo

Tidslinje Ulv
Ulv

Navn: Ulv, Canis lupus.

Familie: Hundefamilien (Canidae).

Skulderhøjde: 66-81 cm.

Kropslængde: 100-150 cm.

Vægt: 15-60 kg.

Kendetegn: Er oftest gråsort med sandfarvede, sorte og hvide felter. Ulven holder som regel sin hale lavt i modsætning til hunde, der ofte holder halen højt. En ulvs halespids er altid sort.

Udbredelse: Findes primært i området fra Alaska i vest over Canada, Europa til Sibirien i øst.

Levested: Findes i mange landskabstyper, fra ørken over steppe og tundra til åben skov. I Danmark er ulven kun registreret i Jylland.

Byttedyr: Alt fra mindre pattedyr til store hjorte.

Aktiv: For det meste aktiv om natten, men kan også jage om dagen i mangel på føde.

Territorie: Ulven er et socialt dyr og lever som regel i et kobbel, der kan bestå af 5-8 individer med en alfaulv som leder. I Nordamerika kan der være op til 15 ulve i et kobbel afhængig af tilgængeligheden af føde og størrelsen på territoriet. Ulve gør udstrakt brug af urin og afføring til at afmærke territoriegrænser.

Drægtighed: I en underjordisk hule gravet af ulvene fødes 5-6 hvalpe efter en drægtighed på to måneder.

Sådan jager en ulv: Små byttedyr kan nedlægges af enlige ulve, mens større byttedyr kræver floksamarbejde. 

Hvorfor hyler en ulv: Forud for jagten startes et hylekor. Er der andre flokke i nærheden, svarer disse med deres hylekor. Flokkene kan derved vurdere hinandens størrelse, og den mindste flok fortrækker fra området. Hvis en ulv kommer væk fra sin flok, kan den ved hjælp af lyden finde tilbage igen.

Danmark som levested: Efter knap 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den er registreret i forskellige habitattyper, de fleste dog kendetegnende ved at være relativt uforstyrrede og med store tilgængelige naturarealer. Et ulvekobbel foretrækker steder med en høj tæthed af byttedyr og bevæger sig typisk rundt i et område på 11-23 kvadratkilometer.

Kilde: Holst, Bengt; Stefánsson, Finn: Ulv i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 2. februar 2021 fra Den Store Danske.

Læs mere om ulven

Ulvens historie i Danmark

Frem til middelalderen: Ulven var udbredt både på Øerne og i Jylland. Klostrene var pålagt at afholde ulvejagter, og der skulle betales ulveskat til kongen.

1357: Kong Valdemar udsendte en ordre om at bekæmpe ulvene.

1500-tallet: Ulvene blev udryddet på Sjælland.

1650: På grund af angreb på husdyr intensiverede man indsatsen mod ulve. De historiske beretninger fortæller om mange store ulvejagter, hvor specielle ulvejægere blev ansat til at bekæmpe ulvene i Jylland.

1600-tallet: Ulvene blev udryddet i Jylland. Enkelte strejfende kom dog stadig fra Tyskland. 

1813: Den sidste ulv, der med sikkerhed blev nedlagt i Danmark, blev skudt ved Estvadgård syd for Skive.

1800-tallet: Som følge af en voksende befolkning i Europa og en intensiv forfølgelse af ulven faldt ulvebestanden drastisk.

1900-tallet: Faldet fortsatte og i særdeleshed pga. 2. Verdenskrig.

1970’erne: Ulvens udbredelse i Europa er begrænset til områder i Syd- og Nordøsteuropa.

1990’erne: Ulvene spreder sig fra Polen til Tyskland.

2007: Ulvene befinder sig nu lige syd for grænsen i Schleswig-Holstein.

2012: Ulven er tilbage i Danmark, og bestanden er ligeledes steget i Europa. Det skyldes primært, at den er blevet fredet i Europa sammen med andre store rovdyr.

Kilde: Ulve i Danmark