Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse)

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

undefined

Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for import og salg af giftige stoffer og blandinger, mens Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for fremstilling og anvendelse af giftige stoffer og blandinger. Det er Miljøstyrelsen, som har ansvaret for den digitale løsning til indsendelse af giftmeddelelsen.

Sådan fungerer giftmeddelelsen

  • Giftmeddelelsen anvendes til løbende at sende meddelelser om nye stoffer og blandinger samt afmelde tidligere digitalt indsendte giftmeddelelser.
  • Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får I en kvittering for, at Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen.
  • Myndighederne udsteder altså ikke en godkendelse, men kvitterer alene for modtagelsen af indberetningen.
  • Virksomheden modtager automatisk besked på mail én måned før udløb af den 3 årige gyldighedsperiode for en giftmeddelelse.
  • I kan til enhver tid gå ind i systemet og se hvilke stoffer og blandinger, der er registreret giftmeddelelser for, samt hvornår giftmeddelelserne udløber.
  • Virksomheden kan selv udskrive en oversigt over de stoffer eller blandinger, som virksomheden har indsendt giftmeddelelse om.

NB! Vær opmærksom på, at hvis I ønsker dokumentation på papir, bedes I udskrive en oversigt over jeres indberetninger.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger

Brugervejledning

Se Vejledning til giftmeddelelsen