Udvikling af plastemballager i en cirkulær økonomi - et MUDP projekt

Faglig slutrapport som præsenterer resultater fra MUDP projektet: Udvikling af plastemballager i en cirkulær økonomi.

Formålet med projektet har været at forbedre forsyningen af ’post-consumer-recycled’ (PCR) plast til emballering af forbrugerprodukter til personlig pleje, kosmetik og rengøringsmidler. Det indebærer udvikling af nødvendige kvalitetssikringsprocedurer, som muliggør sikker anven-delse af genanvendt husstandsindsamlet HDPE til brug som kosmetikem-ballage for både leave-on og rinse-off produkter.

Konkret er der arbejdet med udvikling af en effektiv vaskeproces, termiske behandlinger og optimering af ekstruderingstemperaturen, hvorved det lykkedes at nedbringe indholdet af uønskede kemiske kontaminanter i det fremstillede plastgranulat. Det oparbejdede granulat blev herefter anvendt til støbning af flasker.

Samlet set fastslog undersøgelserne, at den udvalgte emballage, som er fremstillet af 100 % genanvendt husstandsindsamlet plastaffald, er sikker at anvende til emballering af kosmetikprodukter af typen rinse-off såvel som leave-on (dog ikke vurderet for børn og gravide).

Projektdeltagerne var Aage Vestergaard Larsen A/S, Schela Plast A/S, Nopa Nordic A/S og Teknologisk Institut.

 

Læs rapporten her.