Markeder og potentialer for dansk plastgenanvendelse

Analysen kortlægger teknologiske og strukturelle barrierer for at øge genanvendelsen af plast i Danmark og estimerer de økonomiske muligheder for at håndtere og sortere plast indsamlet til genanvendelse i Danmark.

Rapporten består af fire dele, der ser på tværs af forhold, der påvirker markederne og potentialerne for plastgenanvendelse: markedskortlægning, teknologikortlægning, analyse af værdikæden og analyse af barierer.

Analysen viser, at der er en øget gevinst ved at sortere plast til renere fraktioner inden det afsættes til genanvendelse, men også at udgifter til håndtering fortsat overstiger indtjening fra salg af materialer.

Rapporten tager udgangspunkt i den nuværende værdikæde for plastgenanvendelse og barrierer er identificeret gennem interviews med hovedaktører på tværs af værdikæden.

Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Ingenieurgemeinschaft Innovative Umwelttechnik GmbH (IUT) og Montanuniversität Leoben (Leoben).

Den tekniske baggrundsrapporten Study about Plastic Sorting and Recycling fra IUT og Leoben kan findes her.

Læs publikation