Vores strategi, vision og mission

I Miljøstyrelsen har vi en klar strategi, som sætter retningen for vores arbejde. Strategien beskriver vores mission, vision og fem målsætninger.

Billedet viser strategiens forsidemotiv; en medarbejder fra Miljøstyrelsen, som skuer ud på omverdenen. Forsidemotivet er lavet ved hjælp af kunstig intelligens.

Mission - derfor er vi sat i verden

Miljøstyrelsens mission er at sikre, at både nuværende og kommende generationer har rent vand, kan indånde ren luft, bevæge sig rundt i en rig natur og har adgang til sikre produkter. Vi er sat i verden for at skabe en balance mellem samfundets udvikling og beskyttelsen af natur og miljø samtidig med, at vi arbejder for at genoprette Danmarks biodiversitet og økosystemer.

Vision – det arbejder vi for

Miljøstyrelsen vil fagligt funderet og proaktivt skabe helhedsorienterede løsninger på natur- og miljøområdet i samspil med omverdenen.

Målsætninger

I ’Miljøstyrelsens strategi for 2024-2027 – Fokus på omverdenen’ har vi udpeget fem målsætninger, som er forudsætning for, at vi lykkes med vores mission såvel som vision:

  • Vi arbejder proaktivt og samskabende
  • Vi prioriterer arbejdsglæde og trivsel højt
  • Vi er stærke på data og digitalisering
  • Vi har fokus på sikker drift
  • Vi tilpasser og omstiller os løbende

Hent en PDF-version af ’Miljøstyrelsens strategi 2024-2027 – Fokus på omverdenen’.