Flere udsatte fugle bliver indberettet

Antal indberettede udsatte fugle i 2023 er det højeste siden 2017, hvor det blev obligatorisk at indberette alle fugle, som bliver udsat til jagt.

I 2023 blev der ifølge indberetningerne til Miljøstyrelsen udsat godt 75.000 opdrættede ællinger af gråand i naturen. Foto: Colourbox

I 2023 blev der udsat godt 1,1 million opdrættede fugle i Danmark, og heraf var 1.041.189 fasaner. Det viser tallene fra den obligatoriske indberetning i 2023, som Miljøstyrelsen netop har opgjort og offentliggjort. Tallet er det højeste, siden det i 2017 blev lovpligtigt at indberette enhver udsætning af fuglvildt i Danmark.

Indberetningen af de udsatte fasaner er steget år for år, og lå i 2023 ca. 80.000 over niveauet i det foregående år. Desuden blev der indberettet udsætning af 8.599 agerhøns og 75.073 ællinger af gråand.

Indberetning er lovpligtig

Man må udsætte gråænder, fasaner og agerhøns uden særlig tilladelse. Enhver udsætning skal dog indberettes til Miljøstyrelsen ifølge Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, og kravet om indberetning gælder uanset antallet af udsatte fugle. 

En lodsejer må altid udsætte én fugl per hektar - fasaner og agerhøns -  på sin ejendom, og ejendomme på under 100 hektar kan frit udsætte op til 100 fugle. Vil man udsætte et større antal, skal man anmelde og gennemføre en biotopplan.

Enhver udsætning på mere end 100 fugle kræver, at man har gennemført et kursus i udsætning af fuglevildt.

År

Indberettet i alt

Fasan

Agerhøne

Gråand, voksen

Gråand, ælling

2018

859.214

804.861

7.055

200

47.098

2019

868.103

801.773

6.264

589

59.477

2020

877.851

811.926

7.152

860

57.913

2021

1.046.664

958.359

10.142

1.519

76.644

2022

1.045.911

966.814

8.463

2.202

68.432

2023

1.125.952

1.041.189

8.599

1.091

75.073

 

Sådan indberetter du udsætning

  • Log på boger.dk eller virk.dk og få adgang til det digitale indberetningssystem
  • Du skal indberette senest en uge efter udsætningen. 
  • Der er ingen nedre grænse for indberetningspligten