Du må ikke længere bruge Roundup midler med glyphosat på veje, fortove, gårdspladser, terrasser, grusstier og lign.

Den 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, som medfører, at der ikke længere må bruges pesticider baseret på bl.a. glyphosat på belægninger og grusarealer. Det betyder, at ukrudtet i det kommende forår skal bekæmpes på anden måde.

Haveejere, kommunale medarbejdere, ejendomsfunktionærer, landmænd og andre, der hidtil har brugt Roundup eller andre glyphosatmidler til at bekæmpe ukrudt på stier, fortove, indkørsler, gårdspladser, terrasser og på grusarealer, skal i det kommende forår forberede sig på, at ukrudtet skal håndteres på en anden måde.

Det skyldes, at der på baggrund af en politisk beslutning er indført en ændring i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, som har medført, at det på de nævnte arealer ikke længere er tilladt at bruge pesticider, med mindre midlernes aktivstoffer og deres nedbrydningsprodukter er let-nedbrydelige. Derfor må man ikke længere bruge pesticider med glyphosat. Ved brug af glyphosat-produkter kan der dannes et nedbrydningsprodukt, der kaldes AMPA, som ikke er let-nedbrydeligt. Ukrudtsbekæmpelse med pesticider baseret på glyphosat må derfor fremadrettet kun ske på arealer, hvor der bekæmpes ukrudtsplanter, der vokser i jord. Det er altså ikke længere tilladt at bruge glyphosatmidler på alle andre typer af belægninger bestående af fx grus, ral, fliser, brosten, asfalt, og beton.

Der er derfor god grund til at man nu har fokus på at forebygge vækst af ukrudt på fliser og andre belægninger og bruger alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Forebyggelse og alternative metoder til bekæmpelse af ukrudt

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du via linket her læse om tips til forebyggelse af ukrudt på belægninger.

Københavns Universitet har en hjemmeside du kan tilgå via linket her, hvor de har samlet en række rapporter og videnblade med tips til bekæmpelse af ukrudt på belægninger uden brug af pesticider.

Der kan bl.a. bruges varmt vand, gasbrændere, mekanisk renholdelse af fliser og andre belægninger.

Andre pesticider til ukrudtsbekæmpelse på fliser og grusarealer

På listen der er linket til her, kan du se hvilke pesticider der er godkendt til, at du som haveejer må bruge dem til at bekæmpe ukrudt på fliser og andre belægninger. Der er tale om pesticider, der er baseret på let-nedbrydelige stoffer, som fx pelargonsyre.

Er du professionel bruger af pesticider med relevant sprøjteføreruddannelse og MAB-autorisation, kan du endvidere bruge pesticider baseret på pelargonsyre og eddikesyre, som er godkendt til professionel brug på ovennævnte arealer.

Opdateret liste over godkendte pesticider til ikke professionelle